Види спорту

Правила

Умови на сайті УНЛ

«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЛОТЕРЕЯ »

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом генерального директора

№ 96 від 25 червня 2018р

Опубліковано вгазеті «Зигзаг Удачи» 

№11 (828) від 27 червня 2018  року

Реєстраційний № 183 у Єдиному реєстрі державних лотерей, запроваджених в Україні

У М О В И

випуску та проведення державної тиражної грошової лотереї тото

„ПАРІ-МАТЧ СПОРТ”

Із змінами, затвердженими наказом №15 від 11.03.2019 р. та опублікованими у газеті «Зигзаг Удачи» №04(842) від 12.03.2019 р.

ЗМІСТ

1. Загальні положення.

2. Термін проведення Лотереї.

3. Правила гри.

3.1. Реєстрація ігрових варіантів в лотерейній системі.

3.2. Оплата ставки в Лотерею.

3.3. Призовий фонд.

3.4. Розіграш тиражів. 

3.5. Визначення переможців та виплата призів.

4. Заходи безпеки та контролю.

5. Заходи запобігання виникненню ігрової залежності.

6. Права та обов’язки Оператора та гравців. Розгляд претензій гравців.

7. Спеціальна ставка.
8. Комунікація зі Службою підтримки.
 9. Інші положення.

Додатки.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Умови випуску та проведення державної грошової тиражної лотереї тото “ПАРІ-МАТЧ СПОРТ” (далі – Умови) визначають умови, термін, правила та організацію проведення державної грошової тиражної лотереї тото “ПАРІ-МАТЧ СПОРТ”,  в тому числі правила гри, прийняття ставок в Лотерею, формування та розподіл призового фонду, розігрування призів, визначення переможців та виплату призів, права та обов’язки Оператора та гравців, відповідно до вимог Закону України «Про державні лотереї в Україні», Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, інших Законів України та підзаконних нормативно-правових актів України.

Питання, що не врегульовані даними Умовами регулюються чинним законодавством України та нормативними актами Оператора. При чому, у випадку виявлення будь-яких протиріч між цими Умовами та іншими актами, відповідні нормативні акти повинні застосовуватись із наступним пріоритетом у низхідному порядку (документи з вищою юридичною силою розташовані зверху):

1) Закон України «Про державні лотереї в Україні»,

2) інші Закони України та законодавчі акти,

3) Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей та інші підзаконні акти,

4) дані Умови (з врахуванням оприлюднених змін та доповнень),

5) оприлюднені нормативні акти та роз’яснення Оператора.

1.2. Лотерея “ПАРІ-МАТЧ СПОРТ” є державною грошовою лотереєю тото (надалі – Лотерея), яка проводиться на всій території України, окрім тимчасово окупованої території, з метою поповнення Державного бюджету. 

Назва Лотереї російською мовою «ПАРИ-МАТЧ СПОРТ».

Назва Лотереї англійською мовою «PARIMATCH SPORT».

Територія розповсюдження Лотереї через мережу Інтернет не обмежується.

Принцип Лотереї полягає у вгадуванні випадкових результатів подій у різних видах професійних та/або аматорських змагань (реальних та/або віртуальних) та отриманні призу, який визначається на основі та відповідно до цих Умов, Програми тиражу, результатів подій, коефіцієнтів, визначених Оператором для відповідного результату, та інших правил та обставин, які враховуються Оператором відповідно до цих Умов.

Лотерея не проводиться, у тому числі не розповсюджується, на тимчасово окупованій території України, відповідно до вимог Закону України «Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України.

1.3. Проведення Лотереї здійснює підприємство з 100% іноземними інвестиціями “Українська Національна Лотерея” (далі – Оператор), ідентифікаційний код 24940541, місцезнаходження: Україна, м.Київ, 02098, вул. Ю. Шумського, 1Б, офіс 110. Інтернет сайт Оператора - http://www.unl.ua.

Лотерея розповсюджується на всій території України, окрім тимчасово окупованої території,  як через мережу розповсюдження розповсюджувачів, так й Оператором самостійно. Розповсюджувач - юридична або фізична особа, яка за дорученням оператора державних лотерей здійснює у сукупності або окремо прийняття ставок безпосередньо у гравців, виплату призів, а також інші операції, пов'язані з розповсюдженням державних лотерей. 

1.4. Державна тиражна грошова лотерея тото “ПАРІ-МАТЧ СПОРТ” - є лотереєю відповідно до Закону України від 06.09.2012р. за №5204-VI "Про державні лотереї в Україні", а прийняття ставок у лотерею «ПАРІ-МАТЧ СПОРТ» є розповсюдженням державної лотереї відповідно до цього Закону України.

Державна тиражна грошова лотерея тото «ПАРІ-МАТЧ СПОРТ» не відноситься до азартних ігор, а випуск та проведення Лотереї, прийняття ставок в Лотерею не являються гральним бізнесом або діяльністю, пов'язаною із організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор в розумінні чинного законодавства України.

Серед принципових відмінностей Лотереї від азартних ігор є наявність призового фонду Лотереї  у розмірі 50 відсотків від сум доходів, отриманих від прийняття ставок, що є стримуючим фактором для виникнення ігрової залежності у гравців згідно із рекомендаціями Європейської Асоціації Державних Лотерей та Тото. На відміну від азартних ігор, Лотерея проводиться на підставі затвердженої Оператором Програми тиражу та виключно із використанням ігрового білету, який дозволяє засвідчити участь у Лотереї.

Підприємство з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» є членом Європейської Асоціації Державних Лотерей та Тото та впроваджує заходи щодо імплементації Європейських стандартів відповідальної гри Європейської Асоціації Лотерей  та Семи принципів відповідальної гри Всесвітньої лотерейної асоціації.

1.5. Лотерея проводиться через центральну електронну систему прийняття ставок (далі – Лотерейна система), яка являє собою програмно-апаратний комплекс, який забезпечує фіксацію та облік ставок у державній лотереї, фіксацію виплати призів та/або виплату призів, зберігання інформації про проведення лотереї, а також для здійснення інших операцій, пов'язаних з проведенням державної лотереї.

1.6. Реєстрація ігрових варіантів здійснюється через розповсюджувачів, із використанням мережі Інтернет, обладнання в пунктах розповсюдження,, терміналів самообслуговування та інших каналів розповсюдження відповідно до чинного законодавства.  

Прийняття оплати ставок в Лотерею може здійснюватись у спосіб/способи, що не суперечить/суперечать чинному законодавству

Через розповсюджувачів здійснюється реєстрація ігрових варіантів, обраних гравцем, передача цієї інформації по каналах зв’язку до комп’ютерного центру, роздрукування ігрових білетів та їх перевірка при отриманні виграшу, надання інформації про програми тиражів та результати проведених розіграшів тиражів.

1.7. Реєстрація ігрових варіантів гравця в Лотерейній системі та здійснення оплати вартості ставки гравцем   є фактом укладення публічного договору між Оператором та гравцем, відповідно до діючої редакції Умов випуску та проведення Лотереї та поточної програми тиражу, згідно з якою гравцем було визначено ігровий варіант на момент внесення ставки. За укладеним таким чином публічним договором Оператор забезпечує участь гравця у розігруванні призового фонду та виплату призу відповідно до цих Умов.

Факт укладення договору засвідчується ігровим білетом  гравця (в тому числі електронним), який видається (надсилається) гравцеві.

За одним виграшним ігровим білетом (в тому числі електронним) може бути лише один переможець.

1.8. Участь у Лотереї здійснюється виключно на добровільних засадах і не може використовуватись як умова для набуття інших прав, крім права на отримання призів Лотереї. 

Прийняття ставок у Лотерею через Лотерейну систему здійснюється розповсюджувачами виключно на добровільних засадах на підставі укладеного з Оператором договору.

1.9. Гравцем Лотереї може бути будь-яка право- та дієздатна особа, яка досягла 18-річного віку, усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними, самостійно і добровільно   зареєструвала ігровий варіант та внесла для участі в Лотереї оплату ставки в розмірі та в порядку, визначеному цими Умовами. 

При здійсненні ставки з використанням мережі Інтернет гравець зобов'язаний підтвердити, що він досяг 18-річного віку, в противному випадку Оператор може відмовити у прийнятті ставки та виплатів призу. З метою запобігання фактам шахрайства та іншим конфліктним ситуаціям Оператор може вимагати від Гравця підтвердження посвідчення його особистості для перевірки справжності інформації, наданої Гравцем. При відкритті рахунку Гравці погоджуються надати в такому випадку всі необхідні документи на вимогу Оператора.

1.10. Лотерея проводиться за програмами тиражів, що затверджуються Оператором та розміщуються на точках розповсюдження Лотереї. Програми тиражів оприлюднюються на офіційному Інтернет сайті Лотереї.

1.11. В цих Умовах терміни вживаються в наступному значенні:

лотерея - масова гра, незалежно від її назви, умовами проведення якої передбачається розіграш призового (виграшного) фонду між її гравцями і перемога в якій має випадковий характер, територія проведення (розповсюдження) якої поширюється за межі однієї будівлі (споруди), незалежно від способу прийняття грошей за участь у такій грі;

приз (виграш)  - кошти, які підлягають виплаті  гравцю у разі його виграшу у Лотерею відповідно до цих Умов;

ставка - плата гравця за одноразову участь у розіграші Лотереї;

розповсюдження Лотереї - діяльність, яка здійснюється за дорученням Оператора та включає у сукупності або окремо прийняття ставок безпосередньо у гравців, виплату призів, а також здійснення інших операцій, пов'язаних з розповсюдженням Лотереї відповідно до чинного законодавства;

електронна система прийняття ставок (далі - Лотерейна система) - програмно-апаратний комплекс, який забезпечує фіксацію та облік ставок у державній лотереї, фіксацію виплати призів та/або виплату призів, зберігання інформації про проведення лотереї, а також для здійснення інших операцій, пов'язаних з проведенням державної лотереї;

Умови - локальний акт оператора державних лотерей, що визначає правила гри і порядок проведення державної лотереї, затверджується оператором державних лотерей відповідно до законодавства;

пункт розповсюдження державних лотерей - спеціально обладнане та оформлене місце для розповсюдження державних лотерей з додержанням вимог до розповсюдження або місце розташування терміналу самообслуговування;

електронний лотерейний білет (далі також – електронний білет) – електронний засіб, який дозволяє засвідчити участь у лотереї та розмір виграшу, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити, вказані в умовах проведення Лотереї;

гравець - фізична особа, яка досягла 18 років та за власним бажанням бере участь у розігруванні призів згідно з умовами проведення Лотереї;

тираж - це проміжок часу, що розпочинається датою прийняття ставок на черговий розіграш призового (виграшного) фонду тиражу лотереї та закінчується в останній день виплати призів, встановлений відповідно до умов проведення державної лотереї. Тираж включає здійснення операцій, спрямованих на прийняття ставок, формування призового фонду тиражу, розіграш призового (виграшного) фонду, виплату призів за результатами такого розіграшу, а також інші операції, пов'язані з проведенням тиражу тиражної лотереї.

Терміни, що не визначені в цих Умовах, вживаються у значенні, вказаному в законі, ліцензійних умовах, нормативних актах та роз’ясненнях Оператора.

Всі спортивні терміни та поняття, що використовуються в тексті Умов, мають тлумачитися відповідно до тих значень, в яких вони вживаються в правилах гри з відповідних видів спорту, що є загальновизнаними та загальновідомими.

2. ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ ЛОТЕРЕЇ

2.1. Лотерея проводиться з 07 липня 2018 року по 07 липня 2024 року. Оператор може прийняти рішення про дострокове припинення проведення лотереї, про що заздалегідь повідомляє гравців. 

Лотерея проводиться без обмеження максимальної кількості випущених ігрових білетів Лотереї. 

2.2. Граничним днем прийняття ставок в Лотерею є 10-й день, що передує даті припинення проведення Лотереї або припинення дії ліцензії відповідно до чинного законодавства України. Дата граничного строку прийняття ставок в Лотерею повідомляється Оператором заздалегідь до настання граничного строку прийняття ставок в Лотерею в засобах масової інформації або на офіційному Інтернет сайті Оператора.

2.3. У разі дострокового припинення проведення Лотереї Оператор обов'язково повідомляє про прийняте рішення Міністерство фінансів України та опубліковує таку інформацію у загальнодержавному друкованому засобі масової інформації протягом 15 робочих днів з дня прийняття ним такого рішення. При цьому Оператор припиняє прийняття нових ставок та забезпечує виконання взятих на себе зобов'язань перед гравцями у повному обсязі.

3. ПРАВИЛА ГРИ

3.1. РЕЄСТРАЦІЯ ІГРОВИХ ВАРІАНТІВ В ЛОТЕРЕЙНІЙ СИСТЕМІ

3.1.1. Ігровим варіантом в Лотереї вважається здійснений відповідно до цих Умов прогноз результатів подій (окрема позиція в лінії Програми тиражів) у різних видах професійних та/або аматорських змагань (реальних та/або віртуальних), що включені до оприлюдненої на момент прийняття ставки Програми тиражу Лотереї. Результатом події вважається наслідки спортивної зустрічі, матчу або іншого змагання спортивних та/або аматорських команд або спортсменів(реальних та/або віртуальних). До ігрового варіанту гравцем включаються, а Оператором для реєстрації приймаються, тільки прогнози результатів тих змагань команд (спортсменів), які включені до Програм тиражу Лотереї. 

3.1.2. Реєстрація ігрових варіантів здійснюється Лотерейною системою Оператора на підставі дійсної на час реєстрації лінії події у Програмі тиражу. Лотерейна система працює щодня цілодобово. 

3.1.3. Гравець може зареєструвати свої ігрові варіанти в Лотерейній системі за допомогою наступних засобів:

а) через засоби доступу до мережі Інтернет (персональний комп’ютер, ноутбук, смартфон, планшетний комп’ютер тощо),  

б) через обладнання розповсюджувача або повідомивши необхідну інформацію розповсюджувачу,

в) через термінали самообслуговування,

В будь-якому разі, ігрові варіанти гравців в автоматичному режимі за стандартною процедурою передаються та реєструються в Лотерейній системі участі прийняття ставок в Лотереї і обробки інформації.

Послуги з реєстрації ігрових варіантів за допомогою Інтернету можуть надаватися окремими розповсюджувачами за угодою з Оператором. 

Оператор визначає канали та засоби розповсюдження Лотереї самостійно в залежності від наявних угод з розповсюджувачами та необхідного програмно-технічного забезпечення. Про дату початку здійснення прийняття ставок через певні канали та засоби прийняття ставок або про зміну існуючих, Оператор повідомляє у загальнодержавному друкованому засобі масової інформації та/або на офіційному сайті Оператора.

Детальна та додаткова інформація про засоби та порядок прийняття сплати участі в Лотереї та реєстрацію ігрових варіантів, місця розповсюдження Лотереї, Інтернет сторінки, на яких здійснюється прийняття сплати участі в Лотереї, постійно розміщується на офіційному сайті Оператора.

3.1.4. Реєстрація визначених гравцем ігрових варіантів можлива в будь-який із наступних способів:

а) повідомлення визначеного ігрового варіанту розповсюджувачу,

b) введення ігрового варіанту самостійно з використанням обладнання розповсюджувача;

с) шляхом самостійного вводу ігрового варіанту через мережу Інтернет, через термінали самообслуговування.

3.1.5. Під час реєстрації ігрових варіантів, Оператор може пропонувати гравцям наступні види ігрових варіантів: ОРДИНАР, ЕКСПРЕС або СИСТЕМА.

ОРДИНАР – ігровий варіант, що містить прогноз на окремий результат події. Виплата по такому ігровому варіанту дорівнює добутку суми ставки на встановлений для даного результату коефіцієнт.

ЕКСПРЕС – ігровий варіант, що містить прогноз на декілька незалежних результатів подій. Для виграшу за експресом необхідно, щоб за жодним з результатів, що входять до експресу, не було програшу. Не вгаданий результат хоча б однієї з подій, що увійшли до експресу, має наслідком програш усього ігрового варіанту (усього експресу). Виплата за експресом дорівнює добутку суми ставки на суму коефіцієнтів всіх прогнозів, що входять до експресу. 

СИСТЕМА - ігровий варіант із заданою кількістю подій, що містить прогнози на повну комбінацію експресів з наперед визначеною однаковою кількістю подій та однаковою сумою ставки, при цьому ті самі події можуть повторюватись у різних комбінаціях в межах всього ігрового варіанту. Кожна комбінація в системі розраховується як окремий експрес. 

3.1.6. Під час реєстрації ігрових варіантів, Оператор може пропонувати гравцям наступні варіанти результатів подій:

1) Перемога першої сторони змагання - у лінії позначається «1».

2) Нічия - позначається «Х».

3) Перемога другої сторони змагання - позначається «2».

4) Перемога першої сторони змагання або нічия - позначається «1Х». Для виграшу по ставці на такий результат необхідно, щоб перемогла перша сторона або відбулася нічия.

5) Перемога першої сторони або перемога другої сторони змагання - позначається "12". Для виграшу по ставці на такий результат необхідно, щоб одна із сторін перемогла, тобто щоб не відбулася нічия.

6) Перемога другої сторони змагання або нічия - позначається "Х2». Для виграшу по ставці на такий результат необхідно, щоб перемогла друга сторона або відбулася нічия.

7) Перемога учасника змагання з урахуванням фори – позначається «Ф1» або «Ф2», що означає фору, яка надається першій або другій стороні змагання відповідно. Фора - початкова перевага чи відставання (відставання позначається знаком «-») однієї із команд (спортсмена), виражена у голах, очках, геймах, або інших значеннях кінцевого результату, яка надана учаснику змагання Оператором, з метою урівняти їхні шанси на перемогу. Надана учаснику змагання Фора додається до відповідного кінцевого результату події. Якщо розрахований таким чином результат на користь обраної гравцем сторони змагання, то результат події вважається виграшним; якщо ж розрахований таким чином результат є перемогою протилежної сторони, то результат події є програшним; якщо отриманий з урахуванням Фори результат - нічия, то коефіцієнт виграшу по такому результату буде рівний "1".

8) Тотал – позначається «Т» - тотал, «Б» - більше, «М» - менше, «1Б» - перша більше, «1М» - перша менше, «2Б» - друга більше, «2М» - друга менше. Тотал –  результат події, який визначається кількістю забитих голів, очок, геймів тощо   набраних (забитих, зіграних тощо) учасниками змагання (Тотал). В Програмі тиражу Тотал визначається числом. Для того, щоб результат події був виграшним, необхідно, щоб гравець, вгадав чи буде забито, набрано, зіграно тощо більше або менше значення даного в лінії тотала або рівно вказану кількість. Тотал може бути індивідуальним для однієї із сторін змагання або загальним для обох сторін. При визначенні індивідуального Тотала враховуються тільки голи, очки, гейми тощо набрані (забиті, зіграні тощо) одним із учасників. Якщо результат співпаде із запропонованим Оператором Лотереї значенням Тотала, коефіцієнти виграшів по Лотереї на «менше» або «більше» вважаються рівними «1».

9) Рахунок матчу – результат події у вигляді точного рахунку змагання. В Програмі тиражу Рахунок матчу визначається числовими значеннями, що відповідають результатам відповідних сторін змагання. Наприклад «1-0» відповідає результату події, за яким перша команда забила 1 гол, а друга забила 0 голів. Для виграшу по ставці на такий результат необхідно, щоб гравець вгадав точний рахунок змагання.

10) Тайм-Матч – результат події у вигляді поєднаного результату першої половини змагання та всього змагання. Для виграшу по ставці на такий результат гравець повинен вгадати одночасно результат першої половини змагання та всього змагання у вигляді перемоги або нічиї. У лінії програми тиражу для позначення цих результатів використовуються початкові літери: П - перемога, Х - нічия, при цьому на 1-му місці ставиться результат 1-ї частини, а на 2-му – всього змагання. Наприклад, П2П1 означає перемогу 2-ї команди (П2) в 1-му таймі та перемогу 1-ї команди (П1) у матчі, а П2Х означає перемогу 2-ї команди (П2) в 1-му таймі та нічию (Х) у матчі.

11) Порівняння результативності таймів (періодів, чвертей, геймів, сетів, інінгів та іншої частин змагання) – результат події, який полягає у визначенні тайму (періоду, чверті, гейму, сету, інінгу або інших частин змагання), в якому було набрано (забито, зіграно тощо) більше голів, очок, геймів тощо. Для виграшу по ставці на такий результат гравцю необхідно вгадати, який з таймів/періодів/чвертей тощо матчу виявиться найрезультативнішим або в яких таймах/періодах/чвертях буде однакова результативність. У лінії програми тиражу для позначення вказаних результатів  використовуються символи «<» - менше, «>» - більше, «=» - рівність у поєднанні із значеннями таймів. Наприклад, результат «1>2» означає, що перший тайм є більш результативний ніж другий, а «1=2» означає що обидва тайми є однаково результативними.

12) Результат події у різних відрізках часу – визначення будь-якого із вищезазначених результатів подій у різних відрізках часу змагання -  таймі, періоді, чверті, геймі, сеті, інінгі  та іншої частин змагання, які розраховуються в межах визначених хвилин, на підставі офіційних статистичних даних. При чому, часовий відрізок з 1-ої по двадцяту хвилину означає проміжок часу з 00:00:01 по 00:20:00. Часовий відрізок з 21-ої хвилини означає проміжок часу з 00:20:01 до фактичного закінчення матчу.

13) Результат учасника - результат події, який полягає у визначенні чи досягне учасник певної стадії змагання (наприклад, 1/8, 1/4, 1/2, фіналу, і т.д.), або яке місце посяде учасник у змаганні (групі, підгрупі і т.д.), або чи пройде в наступне коло (раунд). Якщо вихід учасника в наступний раунд з будь-яких причин пізніше скасовано, скасування до уваги не приймається, і виплата буде здійснюватись за результатами матчів, що відбулися. При ставці на вихід у наступне коло, коли учасники зустрічаються кілька разів, у разі зміни черговості проведення ігор на полях команд (учасників), ставки зберігають силу. Якщо один з матчів не відбувся або перерваний, а також якщо результат першого матчу змінений, вихід визначається за фактичним виходом команди (учасника) у наступний раунд. Якщо жоден з матчів не відбувся - коефіцієнти виграшу на такі ігрові варіанти приймаються рівними "1". Якщо заявлений у змаганні учасник з будь-якої причини (травма, відмова тощо) не може завершити або взяти участь у змаганні (якщо воно на цей момент не призупинено), ігрові варіанти на результат цього учасника вважаються дійсними: виграють, якщо результат досягнутий, і програють, коли результат не досягнутий (якщо не вказано інше).

14) Результат учасника у визначений проміжок часу (тайму, періоду, овертайму тощо) під час змагання або у проміжок часу до закінчення змагання. У даному ігровому варіанті пропонується передбачити результат протистояння команд за певний проміжок часу, який розпочинається з моменту розміщення ставки і закінчується із закінченням визначеного проміжку часу (тайму, періоду, овертайму тощо) або усього змагання без урахування поточного рахунку на момент розміщення ігрового варіанту.

3.1.7 В залежності від особливостей видів спорту змістовність результатів конкретного спортивного заходу може відрізнятись від наведених у пункті 3.1.6, що відображається у програмі тиражів.

В залежності від особливостей видів спорту Оператором також можуть бути запропоновані будь-які інші варіанти прогнозів результатів подій, особливості реєстрації ігрових варіантів по яким доводяться до відома гравців на офіційному сайті Оператора та/або розповсюджувачами.

3.1.8. В експрес можна включати тільки взаємонезалежні результати подій. Залежними результатами подій являються два та більше результати, в яких випадкові обставини являються пов’язаними між собою. Оскільки взаємозалежність випадкових результатів подій не завжди явною та очевидною, Оператор має право визначати які результати подій є взаємозалежними. В разі помилкової реєстрації ігрового варіанта ЕКСПРЕС, в якому буде вказано два та більше результатів подій, які є взаємозалежними, Оператор має право визнати даний ігровий варіант недійсним повністю або частково. В останньому випадку, коефіцієнти призів по взаємозалежним результатам, окрім результату із найвищим коефіцієнтом, визнаються рівними «1». 

3.1.9. Оператор реєструє ігрові варіанти на різні види професійних та/або аматорських змагань (реальних та/або віртуальних), що включені до оприлюдненої програми тиражу Лотереї, зокрема на: Американський футбол, Баскетбол, Бейсбол, Біатлон, Більярд, Снукер, Бокс, Волейбол, Гандбол, Легка атлетика, Теніс, Формула 1, Футбол, Хокей, Шахи та на інші види професійних та/або аматорських змагань (реальних та/або віртуальних), незалежно від країни та місця їх проведення. 

3.1.10. Ігрові варіанти «Наживо». Це вид ігрових варіантів, що реєструються під час реального часу проведення змагання та пропонуються протягом змагання лише на результати подій, які ще не визначені. Ігрові варіанти, отримані з будь-яких причин вже після того, як стали відомі результати для відповідного ігрового варіанту, будуть вважатися недійсними (в цих випадках виплата здійснюється з коефіцієнтом, рівним «1»).

Коефіцієнти ігрових варіантів «Наживо» в Програмі тиражів постійно змінюються, відображаючи розвиток подій у змаганні. Оновлення інформаційних повідомлень і результатів у ході події/змагання носить інформативний характер. Невірно вказаний проміжний результат події не є підставою для відміни ставки.

Для ігрових варіантів «Наживо» результатами, на основі яких розраховуються призи, є результати, що стали відомі безпосередньо після закінчення події/змагання. Всі наступні зміни для розрахунку призів в режимі «Наживо» не приймаються. Оператор самостійно розраховує  «Наживо» на основі своїх особистих статистичних даних про фактичний перебіг гри. Якщо інше не зазначене, то за ігровими варіантами «Наживо» всі ставки на учасників події, що не беруть участі в змаганнях, вважаються недійсними. Для ігрових варіантів, результат яких стає відомим протягом матчу, розрахунок призів, при можливості, проводиться безпосередньо за фактом події, що вже сталась.

Всі ставки в режимі «Наживо» (зокрема ставки на те, хто заб’є наступний гол, отримає жовту картку, тотал «на більше» або виграє певний відрізок матчу тощо), результати по яких були встановлені, вважаються дійсними і розраховуються навіть у випадку, коли турнір або подію було перервано.

У випадку, коли змагання перервано або не завершено до кінця, для ігрових варіантів, результат яких однозначно не визначений, які не відбулися та/або повністю не завершились, виплачуються призи із коефіцієнтом виграшу рівним «1».

3.1.11.  Ігрові варіанти у віртуальних змаганнях. Віртуальні змагання дозволяють гравцям цілодобово реєструвати  ігрові варіанти на віртуальні забіги собак, коней, віртуальний футбол, теніс, авто гонки, мотогонки, велогонки, покер та інші види віртуальних змагань. У віртуальних змаганнях Оператором пропонуються для реєстрації загальні види результатів подій згідно з цими Умовами з врахуванням особливостей, визначених цими умовами для окремих видів віртуальних змагань.

Змагання починаються через визначений Оператором проміжок часу.

Види ігрових варіантів, доступні для здійснення ставок - ставка на переможця, на призове місце, на номери учасників тощо:

У віртуальному футболі:

- Кількість голів (тотал) - необхідно вгадати сумарну кількість забитих м'ячів у матчі.

- Точний рахунок матчу - необхідно вгадати точний рахунок, з яким завершиться матч.

- Більше/Менше 2,5 голів - потрібно зробити прогноз на те, що сумарна кількість голів буде більше або менше 2,5.

- Фора - необхідно визначити результат матчу з врахуванням запропонованої фори.

3.1.12.  Правила ігрових варіантів у віртуальному покері. Віртуальний покер дозволяє цілодобово реєструвати ігрові варіанти на результати гри віртуальних гравців за столами для гри в покер.

У віртуальному покері гра проводиться з відкритими картами учасників, при цьому з кожним наступним раундом і відкриттям нової карти ймовірності перемоги гравців та відповідно й коефіцієнти на їх перемогу в грі змінюються. Зміна відбувається випадковим чином. Переможець кожної гри визначається відповідно до загальноприйнятих правил.

Приймаються наступні види ставок:

- Перемога - необхідно зробити прогноз учасника події/команди, які стануть переможцями.

- 1-е або 2-е місце - потрібно спрогнозувати учасника події, який займе 1-е або 2-е місце.

- трійка лідерів  - необхідно визначити учасника події, який займе 1-е, 2-е чи 3-є місце.

3.1.13. Гравець може зареєструвати обрані ним ігрові варіанти, повідомивши  розповсюджувачу необхідну інформацію (в усній або письмовій формі) – обраний ним ігровий варіант та інші параметри події, який вводить її до Лотерейної системи за допомогою клавіатури спеціального обладнання.

3.1.14. Для реєстрації ігрового варіанту  через мережу Інтернет, гравець повинен відвідати відповідну Інтернет сторінку Оператора та/або розповсюджувача Лотереї, через які здійснюється розповсюдження Лотереї, обрати ігровий варіант та сплатити участь в Лотереї з використанням власного ігрового рахунку. При цьому всі ігрові білети гравця відображаються в його віртуальному (електронному) рахунку (кабінеті). Відвідати відповідну Інтернет сторінку можливо з комп’ютера або іншого пристрою (обладнання), яке має доступ до мережі Інтернет.  

3.1.15. Для реєстрації ігрових варіантів з використанням терміналу самообслуговування, через які здійснюється розповсюдження Лотереї за угодою з розповсюджувачем, гравець повинен відкрити відповідний розділ Лотереї в терміналі самообслуговування, ввести обрані ним ігрові варіанти та інші параметри гри та сплатити участь в Лотереї.

Термінал самообслуговування – електронний прилад, який дозволяє в автономному режимі здійснювати електронні трансакції з прийому платежів за товари та послуги та є засобом реєстрації ігрових варіантів гравця в Лотерейній системі шляхом його передачі до комп’ютерного центру, а також може служити засобом отримання призу шляхом спрямування його на сплату послуг, можливість яких надає такий автомат самообслуговування.

3.1.16. Підтвердженням реєстрації ігрових варіантів гравця є ігровий білет, який за командою електронної системи надсилається гравцю, роздруковується гравцем, розповсюджувачем або автоматом самообслуговування, або іншим чином доводиться до відома гравця (в залежності від засобів розповсюдження). За умов повного (або часткового) збігу ігрового варіанту з результатами розіграшу тиражу, він є підставою для отримання призу(-ів) Лотереї.

Ігровий білет - це інформація про назву гри; дату та час реєстрації ігрових варіанту (-ів) в Лотерейній системі; ігровий варіант – номер та назву події, обрані гравцем результати події; загальну вартість ігрового білету гравця; номер білету, що його надала електронна система; та в залежності від засобів розповсюдження може міститися на паперову (макет ігрового білету на паперовому носії наведений в Додатку №2 до цих Умов) або електронну носії.

Ігровий білет зберігається у гравця, який несе відповідальність за збереження його в непошкодженому стані.

В разі реєстрації ігрової комбінації через мережу Інтернет (незалежно від засобу доступу до мережі), дані ігрового білету відображаються на ігровому рахунку гравця. Відповідальність за береження засобів доступу до ігрового рахунку (логін та пароль) несе гравець. Втрата паролю не є підставою для відміни ігрового варіанту. Погодженням гравця на такий спосіб участі в Лотереї є факт здійснення ним реєстрації ігрових варіантів через Інтернет.

3.1.17. Оператор відмовляє у реєстрації ігрових варіантів від осіб, які:

 • не досягли 18-ти років,
 • не усвідомлюють значення своїх дій та не можуть керувати ними (на думку розповсюджувача), в тому числі внаслідок алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння, а а також є недієздатними або обмежено дієздатними,
 • являються учасниками подій, на результати яких здійснюється ставка (спортсмени, тренери, судді тощо), а також діють за дорученням вказаних осіб,
 • відмовились надати ідентифікуючі документи відповідно до чинного законодавства та цих Умов.

Відповідальність за надання недостовірної інформації та порушення даного пункту несе гравець в розмірі завданих гравцю та(або) Оператору витрат та інших збитків.

В разі порушення цього пункту, Оператор має право відмовити у виплаті призу та поверненні сплачених сум, а також має право анулювати зареєстровані ігрові варіанти. Оператор застосовує вказані заходи у будь-який час після того, як йому стало відомо про належність особи до вказаних у абзаці першому цього пункту категорій осіб.

Оператор має право відмовити гравцю у реєстрації його ігрового варіанту, якщо він у будь-який спосіб порушує дані Умови.

3.1.18. Гравець зобов’язаний реєструвати ігрові варіанти самостійно та від власного імені. Гравці мають право реєструвати ігрові варіанти тільки в якості окремих осіб, які не узгоджують свої дії між собою. 

Оператор має право визнати вказані ігрові варіанти недійсними навіть після оголошення офіційних результатів подій, якщо у Оператора буде інформація про те, що гравці діяли узгоджено (у змові) або як синдикат, якщо ігрові варіанти були зареєстровані одним гравцем або двома та більше гравцями, які узгоджували свої дії, на один результат події з із тим же самим коефіцієнтом, або на залежні результати події. Для встановлення вказаних фактів Оператор або розповсюджувач має право вимагати від гравців документи про персональні дані (паспорт або інший документ, ідентифікаційний код тощо).

Гравець не має права використовувати автоматичні програми реєстрації ігрових варіантів. В разі виявлення використання таких програм, Оператор має право заблокувати використання гравцем такого ігрового рахунку.

3.1.19. Оператор має право оголосити ігровий варіант недійсними при виникненні таких ситуацій:

- у випадку помилок, недбалих або умисних дій розповсюджувачів при прийомі ставки в Лотереї або дій інших осіб, що призвели до прийняття ставки в Лотерею на подію, яка відсутня в програмі тиражу або без оплати ігрового варіанту;

- у випадку наявності доказів нечесної спортивної боротьби;

- у випадку технічної помилки Оператора або розповсюджувача при введенні інформації про зроблений гравцем вибір ігрових варіантів;

- наявність технічної помилки, що призвела до некоректної реєстрації ігрового варіанту (наприклад, технічні неполадки серверу, програмний сбій тощо), 

- належність особи до вказаних у абзаці першому пункту 3.1.18 категорій осіб,

- при порушенні гравцем цих Умов проведення Лотереї.

Рішення про оголошення ігрового варіанту недійсним приймається керівником Оператора, наслідком чого є повернення відповідним гравцям внесених ними раніше сплат в Лотерею. 

3.1.20. Дата і час, зазначені в лінії Програми тиражу, є датою і часом припинення прийому ставок на подію та не обов'язково збігаються з датою і часом фактичного початку події. 

Ігрові варіанти в будь-якому разі повинні бути зареєстровані до фактичного початку події, за винятком ставок, що приймаються на події, які відбуваються в поточний момент («Наживо»). 

Фактичний час початку події визначається на підставі офіційних документів та Інтернет-ресурсів, визначених цими Умовами та Оператором. Ігрові варіанти вважаються недійсними та сплачені кошти повертаються гравцеві, якщо з будь-яких причин ігровий варіант зареєстрований після фактичного початку перебігу події.

3.2. ОПЛАТА СТАВКИ В ЛОТЕРЕЮ

3.2.1. Оплата ставки в Лотерею  є платою за реєстрацію Оператором ігрового варіанту (-ів), обраних гравцем. Сплата ігрового варіанта відбувається у гривні України.

Вартість ставки в Лотерею визначається гравцем самостійно та не може бути більше максимального розміру сплати участі у Лотереї, тиражу визначеного Оператором. Мінімальний розмір ставки в Лотерею (вартість одного ігрового варіанта)  складає 3 (три) гривні. 

Вартість сплати участі у Лотереї при грі за системою дорівнює сумі ставки в Лотерею, обраної гравцем,  помноженої на кількість експресів, що входять до системи. 

Якщо гравець обрав вид ігрового варіанту «СИСТЕМА», то мінімальний розмір ставки кожного ігрового варіанту включеного до неї становить 1 (одну) гривню. 

3.2.2. Оператор має право відмовити у прийнятті ставки у тому випадку, коли її прийняття може спричинити істотне перевищення призового фонду лотереї, що призведе до недоодержання державним бюджетом України грошових коштів.

При включенні гравцем до ігрового варіанту кілька змагань (ОРДИНАР, ЕКСПРЕС), загальне співвідношення суми призу до внесеної гравцем ставки та сума виграшу на такий ігровий варіант не повинні перевищувати розмір (величину), що визначений (-а) Оператором. При перевищенні загальним співвідношенням суми призу до внесеної гравцем ставки або сумою виграшу зазначених в наказі оператора показників, вони округлюються вниз до розміру (величини), визначеного Оператором.

Максимальний коефіцієнт виграшу для кожного ігрового варіанту Експрес складає «2000». Якщо по ігровому варіанту Експрес коефіцієнт виграшу перевищує максимальний, то ставка та приз по такому ігровому варіанту зменшуються вниз до максимально можливого коефіцієнту, що дорівнює «2000». 

3.2.3. Оплата ставки в Лотерею може здійснюватися готівковими коштами, які сплачуються розповсюджувачу. 

Оплата ставки через мережу Інтернет здійснюється із ігрового рахунку гравця. 

Поповнення ігрового рахунку гравця здійснюється готівковими коштами, які сплачуються розповсюджувачу. Поповнення ігрового рахунку може здійснюватися за бажанням гравця  з використанням банківських платіжних карток та платіжних систем, що діють відповідно до чинного законодавства, які визначені розповсюджувачем або Оператором та прийнятні для гравця

 Сплата участі в Лотереї за допомогою мобільного зв’язку може здійснюватися з коштів, що знаходяться на рахунку гравця з оплати послуг мобільного зв’язку. 

3.2.4. Не дозволяється продаж прийняття ставок у кредит (із розстроченням платежу) або з наступною оплатою (крім оплати ставки кредитними або дебетовими картками чи за допомогою чекових книжок за наявності авторизації платежу). Оплата ставки через мережу Інтернет здійснюється тільки за наявності підтвердженого залишку внесених коштів на ігровому рахунку гравця.

3.2.5. Здійснення сплати участі у Лотереї є підтвердженням того, що гравцю виповнилось 18 років, він ознайомлений з цими Умовами, правилами гри, які розміщуються у місці розповсюдження Лотереї та згоден їх виконувати.

3.2.6. Гравець не має права відмовитись від зареєстрованого ігрового варіанту (зробленої ставки) після сплати участі в Лотереї. Гравець зобов’язаний перевірити, що параметри його ігрового варіанта відповідають його бажанню, перед здійсненням сплати участі у Лотерею.

3.3. ПРИЗОВИЙ ФОНД 

3.3.1.  Загальна сума випуску Лотереї не лімітована. 

На виплату призів у Лотереї спрямовується 50% (призовий фонд) сумарної вартості ігрових варіантів (прийнятих ставок), допущених до розіграшу. 

Утворена вказаним чином сума грошей визначається як призовий фонд тиражу.

3.3.2. В межах призового фонду Лотереї формується резервний фонд, до якого включаються:

- сума нерозподілених призів;

- відрахування Оператора (згідно п.3.3.5. цих Умов).

Нерозподілені призи – це призи, які не були виграні (розподілені між гравцями) за наслідками розіграшу тиражу. 

3.3.3. Суми призів, що залишаються незапитаними з будь-яких причин переможцями Лотереї спрямовуються до залишкового фонду.

Незапитані призи – це призи, за якими гравці не звернутися протягом 30 днів, починаючи з наступного дня після проведення розіграшу тиражу, або які не отримали протягом 30 днів, або протягом 90 днів для призів понад 100 000 гривень, починаючи з дня звернення гравця за отриманням призу. 

3.3.4. Резервний фонд та Залишковий фонд Лотереї використовується виключно на:

- покриття різниці між сумою виграшів відповідного тиражу та сумою призового фонду тиражу у випадку недостатності коштів призового фонду для виплати призів;

- виплату призів по визнаним Оператором претензіям гравців;

- проведення додаткових розіграшів в межах Лотереї;

- на покриття витрат Оператора згідно п.3.3.5. цих Умов.   

3.3.5. В разі недостатності коштів призового фонду тиражу на виплату призів, Оператор покриває різницю шляхом здійснення виплати призів за рахунок власних коштів. При цьому, внесена Оператором сума коштів підлягає майбутньому відшкодуванню ним за рахунок резервного фонду Лотереї.

3.3.6. У випадку, якщо сума призів, що підлягає виплаті гравцям за результатами проведення тиражу, є меншою за сформований Оператором розмір призового фонду тиражу, різниця відраховується до резервного фонду Лотереї. 

3.3.7. При закінченні проведення Лотереї, або в разі її дострокового припинення, залишок коштів призового фонду підлягає обов’язковому гарантованому розігруванню в повному обсязі під час проведення розіграшу останнього тиражу. 

Дату проведення  розіграшу залишку коштів призового фонду (останнього тиражу) Оператор визначає самостійно і сповіщає про це в засобах масової інформації та/або на своєму офіційному сайті не пізніше, ніж за тиждень до проведення розіграшу останнього тиражу.

3.4. РОЗІГРАШ ТИРАЖІВ

3.4.1. Розіграш тиражу – це процедура визначення переможців Лотереї відповідно до результатів змагань, що розпочинається одночасно з початком зустрічі першої пари команд або  учасників події, включених до Програми тиражу, та закінчується одночасно з моментом закінчення останнього змагання (наприклад, фінальним свистком головного арбітра (судді) останньої зустрічі команд або спортсменів), що включена до Програми тиражу. 

Термін проведення розіграшу тиражу визначається програмою тиражу. Періодичність проведення розіграшів тиражів визначається періодичністю проведення спортивних подій, які включаються Оператором до програм тиражів. Місце проведення розіграшу тиражу визначається місцями проведення зустрічей команд, спортсменів включених до відповідного ігрового варіанту.

3.4.2. Програма тиражу Лотереї - перелік різних видів професійних та/або аматорських змагань (реальних та/або віртуальних), на які Оператором приймається реєстрація ігрових варіантів, із запропонованим для кожної події ігровими варіантами (видами результатів події в Лотереї) та відповідними коефіцієнтами (співвідношенням суми призу до внесеної гравцем сплати участі в Лотереї). 

Інформація у Програмі тиражу надається у вигляді лінії, яка містить числовий код змагання, дату та час початку змагання, назву змагання (може зазначатися скорочено або у вигляді абревіатури), учасники, підсумки події (наприклад П1, Х, П2,1Х, 12, 2Х, Ф1, Ф2, Т та інші відповідно до пунктів 3.1.6, 3.1.7 цих Умов) та коефіціенти, що встановлені на результат подій. Коефіціенти наводяться біля кожного результату події, на яку приймається ставка. Лінія може містити іншу додаткову інформацію щодо змагання. Види професійних та/або аматорських змагань (реальних та/або віртуальних), які можуть бути включені Оператором до програми тиражу, не обмежуються.

Коефіцієнт призу – це число, на яке помножується сума ставки гравця під час визначення суми призу. 

Програма тиражу постійно оприлюднюється та оновлюється на офіційному сайті Лотереї або розповсюджувача, та обов’язково розміщується у точках розповсюдження Лотереї. Розповсюджувачі надають інформацію щодо Програм тиражів, умов реєстрації ігрових варіантів та про зміни до Програм. 

Програма тиражу може змінюватись та оновлюватись Оператором до моменту закінчення реєстрації ігрових варіантів на поточний тираж в залежності від перебігу подій, включених в програму. Умови зареєстрованих ігрових варіантів (зроблених ставок) до внесення змін до Програми тиражу зберігають свою чинність. Реєстрація ігрових варіантів після внесення змін до Програми тиражу здійснюється відповідно до змінених умов.

Дата та час подій, що зазначаються в Програмі тиражу носять  інформаційний характер та можуть бути змінені організатором.  Дата та час подій, зазначені в Програмі, є підставою для визначення граничного строку для реєстрації ігрових варіантів. При визначенні результатів подій до уваги беруться фактичний час початку та завершення спортивної події. Помилково вказані дата або час проведення події не є підставою для анулювання та повернення ставок.

Інформація, що вказується в назві та додаткова інформація до певного виду спорту, має допоміжний характер. Можливі помилки в такій інформації не є підставою для анулювання та повернення ставок

Оператор не несе відповідальність за точність перекладу з іноземної мови, в тому числі  імен та прізвищ учасників змагань, найменувань команд, назв міст, де будуть відбуватися змагання, тощо.

3.4.3. В Програмі тиражу учасники змагання-господарі (приймаючі учасники) розташовані на 1-му місці (позначаються числом «1»), а учасники змагання-гості (виїзні учасники)  розташовані на 2-му місці (позначаються числом «2»). У випадках коли розподіл учасників змагання на господарів та гостей є неприйнятним (теніс, бадмінтон, авто-мото спорту, боксу тощо), в тому числі якщо турнір відбувається в одному місті (або країні під час міжнародних змагань), подія є фіналом якого-небудь змагання та складається із одного змагання (зустрічі), змагання відбувається у нейтральному місці (полі), то нумерація учасників змагання є умовною, а дані про місце зустрічі носять інформаційний характер. 

3.4.4. В разі перенесення події на нейтральне поле, всі ігрові варіанти зберігають силу. В разі перенесення події на поле учасника змагання-суперника, коефіцієнти призів за ігровими варіантами вважаються рівними «1». Якщо міжнародна подія перенесена в іншу країну, коефіцієнти виграшів за ігровими варіантами на дану подію та на пов’язані події (наприклад, вихід до наступного раунду) вважаються рівними «1». Якщо для події поняття «господарі» та «гості» є незастосовними, то при зміні місця проведення події всі ігрові варіанти залишаються дійсними. У випадку змагання учасників з одного міста, при будь-якому перенесенні змагання на інше поле, ігрові варіанти залишаються дійсними.

3.4.5. Оператор має право виправляти явні (недвозначні) помилки в Програмі тиражу (навіть після завершення перебігу події), які можуть виникнути під час вводу інформації про коефіцієнти на результат події, варіанти результатів подій (фори, тотали, назви подій, учасників тощо), та оголошувати відповідні ігрові варіанти (зроблені ставки) недійсними. В такому разі виплата призів відбувається із коефіцієнтом, що дорівнює «1».

Оператор завжди оголошує ігрові варіанти (зроблені ставки) недійсними в наступних випадках:

- під час пропуску дрібного розподільника (наприклад, замість 1,85 в лінії відображається 185) або зміщення розряду (наприклад замість 1,85 в лінії відображається 18,5) внаслідок помилки під час вводу,

- відображене в лінії значення тоталу, є меншим ніж поточний результат (наприклад, за рахунку 2:0 в лінії відображений тотал 1,5),

- дзеркальні помилки» - коли коефіцієнти на гравців відображаються в діаметрально протилежному порядку; у такому разі фаворит матчу (у тому числі поточний фаворит події в режимі «Наживо») відображається з коефіцієнтом, що перевищує коефіцієнт аутсайдера цієї події. Приклад: замість 1,2 - 4 відображається 4 - 1,2,

- помилки запису - у випадку якщо усі коефіцієнти вказано вірно, проте команди записані в невірному порядку (окремий випадок "дзеркальної помилки").

Право визначати, чи була допущена в певному конкретному випадку очевидна або технічна помилка, чи ні, належить виключно Оператору.

3.4.6. У випадках, якщо в лінії не вказані специфічні деталі команди, такі як особлива вікова група (наприклад, до 18 років/до 21 року/молодіжні склади), стать (жінки), або статус команди (резерв), що призводить до зазначення іншої команди в лінії замість заявленої, всі ставки на такий матч підлягають поверненню. В інших випадках, таких як вказівки неповної назви, можливих граматичних помилок в лінії - всі ставки залишаються в силі. Якщо в лінії не вказана стать команд, вважається, що стать команд – чоловіча. У випадку матчу за участю жіночих команд, про цей факт обов'язково вказується в лінії, в іншому випадку, ставки на даний матч підлягають поверненню.

3.4.7. Якщо в назві матчу один або декілька учасників вказані в Лінії невірно (за винятком помилок у перекладі, тобто якщо вказана інша команда/гравець заявленого турніру замість необхідної), всі ставки на таку подію визнаються недійсним і по них проводиться виплата призів з коефіцієнтом «1». Оператор має право визначати приналежність подій до даної категорії.

3.4.8.  Визначення результатів змагань для розрахунку призів здійснюється тільки на підставі спортивних факторів відповідно до правил проведення відповідних видів спорту з врахуванням цих Умов.

3.4.9. Результати змагань встановлюються на підставі офіційних джерел (що використовуються при складанні Програми тиражу) та інших джерел інформації після завершення події. При виникненні спірних ситуацій, при розбіжності результатів, розміщених різними джерелами, при їх очевидних помилках, остаточне рішення про визначення результатів для розрахунку cтавок приймає Оператор. Результати вносяться до Протоколу результатів тиражу, який затверджується керівництвом Оператора. Результати доводяться до гравців шляхом розміщення на точках розповсюдження та на офіційному Інтернет-сайті Оператора.

3.4.10. Інформацію про результати змагань Оператор отримує з офіційних джерел, а саме : офіційних сайтів спортивних клубів, федерацій та інших спортивних організацій, інформаційної мережі “Інтернет”, а також  спеціалізованих футбольних та інших спортивних друкованих засобів масової інформації.  

3.4.11. Дійсними (фактичними) вважаються результати, оголошені на підставі офіційних протоколів та інших офіційних джерел інформації безпосередньо після завершення події. Підставою для визначення результатів події є джерело інформації, визначене Оператором Лотереї. 

Оператор вживає всі можливі заходи, щоб отримати інформацію з офіційних джерел (в ході події або після її закінчення). Якщо з якихось причин ця інформація недоступна або є очевидні помилки в інформації, що містяться в офіційних джерелах, розрахунок ставки може бути зроблений на підставі інших альтернативних джерел. Оператор не несе відповідальність за достовірність, повноту та своєчасність надання інформації офіційними джерелами інформації.

3.4.12. При зміні формату спортивного змагання (матчу, тайму тощо) виплата призів здійснюється тільки за ігровими варіантами на події, що фактично відбулися такі, як П1, П2, нічия, 1Х, Х2, 12 тощо. За іншими ігровими варіантами здійснюється виплата призів з коефіцієнтом виграшу «1». У такому разі Оператор повідомляє гравців про прийом ставок на подію зі зміненим Форматом за допомогою розміщення відповідної інформації на сайті Лотереї та в пунктах розповсюдження. Наприклад: в 4-х і 5-х матчах Кубку Девіса Формат 5-ти сетового матчу може бути змінений на 3-х сетовий Формат.

3.4.13. У випадку перегляду відповідно до правил, встановлених спортивними організаціями, результатів змагань команд (спортсменів) або анулювання таких результатів, результати розіграшів тиражів Лотереї перегляду не підлягають, крім випадків, коли вони містять невірну інформацію внаслідок:

- недбалих (арифметична помилка) дій (бездіяльності) працівників Оператора, що були встановлені рішенням (вироком) суду, або

- протиправних умисних дій працівників Оператора, що були встановлені рішенням (вироком) суду, або

- за наявності доказів нечесної спортивної боротьби.

3.4.14. Претензії учасників Лотереї щодо визначення результатів події приймаються до розгляду протягом 10 днів в електронному вигляді з моменту завершення події та вирішуються з використанням документальних підтверджень організації, що проводить змагання. У спірних ситуаціях, які не мають прецеденту, остаточне рішення приймається Оператором Лотереї.

3.5. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА ВИПЛАТА ПРИЗІВ

3.5.1. Переможцями у Лотереї визнаються ті гравці, що вгадали результати випадкових подій у різних видах професійних та/або аматорських змагань (реальних та/або віртуальних), що включені до оприлюдненої Програми тиражу Лотереї.

Ігровий варіант вважається виграшним, якщо передбачені в ньому результати випадкових подій у різних видах змагань, включених до Програми тиражу, збігаються із фактичними результатами змагань. Повний (або частковий) збіг ігрового варіанту з результатами розіграшу тиражу надає гравцеві право на отримання призу(-ів)  Лотереї, передбаченого за такий збіг відповідно до встановленого Оператором в Програмі тиражу коефіцієнту.

3.5.2. Якщо подія відбувається раніше терміну, вказаного в Програмі тиражу, результат вважається дійсним, а призи по ігровим варіантам підлягають розрахунку та виплаті, якщо вони зареєстровані до фактичного початку події.

3.5.3. Якщо подія:

Не почалася в призначений термін і була перенесена більш ніж на 36 годин з часу початку, зазначеного в квитанції - то всі ставки на цю подію розраховуються з коефіцієнтом 1 (якщо інше не зазначено в правилах по даному виду спорту).

Була перервана і не дограна протягом 12 годин з часу початку, зазначеного в квитанції - то всі ставки на позиції, результати яких визначені до моменту переривання, розраховуються за цими результатами, а ставки на ринки, результати яких не визначені, розраховуються з коефіцієнтом 1 ( якщо іншого не сказано в правилах по видам спорту).

3.5.4. Якщо результат завершеної події в наслідок, якої-небудь з причин (дискваліфікація команди або гравців, суддівство, умови проведення тощо), анульований чи змінений, розрахунок ставок провадиться на підставі первинного (фактичного) результату.

3.5.5. Якщо переможцем змагання оголошений більш ніж один учасник або команда, виграш за ставками на цих учасників розраховується з коефіцієнтом 1.

3.5.6. Призи виплачуються кожному гравцеві, який має право на їх отримання згідно цих Умов. Розмір призу визначається шляхом множення суми ставки в Лотерею на відповідний коефіцієнт з урахуванням її умов. 

Приз гравця на окремий ігровий варіант дорівнює добутку суми ставки в Лотерею на зареєстрований у ігровому білеті гравця коефіцієнт. При цьому, сума сплати участі в Лотереї додатково до суми призу гравцю не сплачується.

3.5.7. Приз на ігровий варіант зі ставкою «ЕКСПРЕС» дорівнює добутку суми ставки в Лотерею (на відповідний ігровий варіант) на добуток зареєстрованого у ігровому білеті коефіцієнтів усіх подій. Програш по результату однієї події означає програш усього ігрового варіанту.

3.5.8. Сума призу на ігровий варіант із ставкою «СИСТЕМА» дорівнює сумі призів по ігрових варіантах експресів, що входять в систему. Виграшними вважаються ігрові варіанти, в яких відсутні події з не вгаданими результатами.

3.5.9. Максимальний розмір призу на одну сплату участі в Лотереї (ігровий варіант) може бути обмежений Оператором у випадках, передбачених цими Умовами. Сумарний розмір призів, що може одержати гравець від участі в Лотереї, не обмежується. 

3.5.10. Гравець може звернутися за отриманням призу протягом 30 днів, починаючи з наступного дня після проведення розіграшу тиражу. Після закінчення вказаного строку вимоги гравців щодо отримання призу не приймаються, а виграшні ігрові білети вважаються недійсними. Граничний строк виплати призів Лотереї понад 100000 (сто тисяч) грн. не може перевищувати 90 днів, починаючи з дня звернення гравця за отриманням призу. Для менших призів цей строк не може перевищувати 30 днів, починаючи з дня звернення гравця за отриманням призу.

В разі закінчення проведення Лотереї,   гравець може звернутися за отриманням призу протягом 10 днів починаючи з наступного дня після проведення розіграшу останнього тиражу. Граничний строк виплати призів Лотереї в разі закінчення її проведення не може перевищувати 10 днів, починаючи з дня звернення гравця за отриманням призу, та спливає у день закінчення строку дії Ліцензії.

3.5.11. Виплата призів здійснюється розповсюджувачами на підставі та у відповідності до укладених з ними Угод та Оператором. 

Виплата призів розповсюджувачем у готівковій формі здійснюється на протязі трьох банківських днів. 

Виплата призу розповсюджувачем здійснюється в сумі, що не перевищує 50 мінімальних заробітних плат, розмір якої встановлюється законом.

3.5.12. Виплата призів здійснюється на підставі ігрових білетів. Ігрові білети перевіряються представниками розповсюджувача, який виплачує виграш, з врахуванням положень пункту 3.1.17. Під час виплати призів на ігровий рахунок гравця, ігрові білети перевіряються в автоматичному режимі Лотерейною системою.

При сплаті призу ігровий білет на паперовому носії передається гравцем розповсюджувачу або представнику Оператора в обмін на приз. 

Ігрові білети перевіряються за допомогою комп’ютерного обладнання шляхом вводу даних, що містяться в ігровому білеті, за допомогою клавіатури. 

3.5.13. Під час виплати призу представники розповсюджувача або Оператора мають право вимагати від гравця пред’явлення паспорта або іншого документа, що містить фотокартку гравця та посвідчує його особу, виданого уповноваженим державним органом. 

3.5.14. Оператор проводить експертизу ігрових білетів що пред’являються до оплати, якщо такі ігрові білети викликають у Оператора (розповсюджувача) сумніви в їх оригінальності. Сутність експертизи чека ігрового білету гравця полягає у підтвердженні або спростуванні його виграшності шляхом звірки номеру виграшного ігрового білету з номером білету що зберігається в Лотерейній системі, перевірки додержання гравцем граничних строків пред'явлення виграшних ігрових білетів тощо. 

Порядок прийняття виграшного білета від гравця для проведення експертизи визначається Оператором. Гравець при передачі ігрового білету на експертизу отримує квитанцію, яка підтверджує його право на пред'явлений до експертизи гравця ігровий білет.

3.5.15. Призи сплачуються виключно в національній валюті. Призи можуть сплачуватися як в готівковій, так і в безготівковій формах за запитом гравця. Під час виплати призу Оператор або розповсюджувач (в залежності від того хто проводить виплату призу) діє в якості податкового агента платника податку з податку з доходів фізичних осіб та утримує вказаний податок за рахунок призу в порядку та за ставками, визначеними чинним законодавством України.

Виплата призів в залежності від засобів розповсюдження може відбуватися наступними способами:

1) готівковими коштами,

2) шляхом спрямування суми призу на поповнення рахунку мобільного телефону або ігрового рахунку, з якого ігровий варіант було сплачено,

3) шляхом зарахування на власні рахунки, які вкаже гравець,

4) за допомогою автоматів самообслуговування, 

5) іншими способами, що не суперечать чинному законодавству.

За бажанням гравця та за наявності технічної можливості виплата призів за ігровими варіантами, які зареєстровані в Лотерейній системі через мережу Інтернет  можуть перераховуватись (виплачуватись) на банківський рахунок гравця або на рахунок гравця в електронній платіжній системі, що діє відповідно до чинного законодавства. Перерахування виграшу на банківський рахунок або на рахунок в електронній платіжній системі – власника виграшного ігрового білету здійснюється за рахунок останнього, тобто за рахунок суми виграшу (призу).

В разі існування декількох варіантів виплати призу в залежності від засобу розповсюдження Лотереї, вибір конкретного варіанту виплати призу належить гравцю.

3.5.16. У випадку, якщо переможець хоче підтвердити джерело отриманих ним доходів, на його добровільний запит видається довідка за встановленою Оператором формою.

4. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА КОНТРОЛЮ

4.1. Організація системи безпеки передбачає інтегровану технологію безпеки в  усіх компонентах електронної системи реального часу, включаючи:

 • безпеку ігрових білетів;
 • безпеку ігрового обладнання (в т.ч. терміналів самообслуговування, що використовують протокол SSL (стандарт RFC), який підтримує надійність передачі даних за рахунок підтримки корегуючи кодів та безпечних   хеш-функцій, та використовується в платіжних системах);
 • безпеку мережі комунікацій;
 • безпеку комп’ютерного центру;
 • безпеку втручання персоналу;
 • безпеку базових апаратно-програмних систем;
 • безпеку програмних компонентів.

Електронна система має багаторівневий електронний та фізичний захист, а також подвійне дублювання, системи автономного та аварійного живлення. Кожен розповсюджувач має власний номер та пароль, який дає змогу входити до електронної системи.

Захист електронної системи прийняття ставок забезпечується модулями безпеки, які є невід’ємною частиною комунікаційного, аплікаційного серверів, сервера баз даних та передбачають спеціальне програмне та апаратне забезпечення. Інформація про всі прийняті ставки у Лотереї, виплати виграшів, тощо зберігається на оптичних носіях, що не стираються. Зберігання та облік носіїв організується Оператором.

4.2. Захист зчитувальних пристроїв досягається особливістю алгоритму формування коду, нанесеного на ігровий білет.

4.3. Ігровий білет має унікальний код захисту, який надається електронною системою і зберігається в ній та який логічно пов’язує інформацію на ігровому білеті. Перевірка ігрових білетів здійснюється центральним комп’ютером електронної системи. Інформація про отримані призи фіксується ним же, що виключає можливість їх повторного отримання.

4.4. Захист ігрової інформації електронної системи забезпечується від несанкціонованого доступу та використання наступним чином:

- захист від вторгнення засобами зовнішнього сітьового доступу реалізується стандартними технологіями сітьової фільтрації;

- захист електронної системи від несанкціонованого вторгнення обслуговуючого персоналу досягається суворо регламентованим розподіленням прав доступу апаратно-програмними засобами.

4.5. Оператор забезпечує Державне казначейство України засобами контролю, які передбачають можливість зняття інформації в режимі реального часу про сплату участі в Лотереї, відповідно оформивши взаємовідносини в порядку, встановленому чинним законодавством. Контроль здійснюється у відповідності з вимогами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей.

  

4.6. Оператор забезпечує можливість здійснення Міністерством фінансів України контролю за провадженням технічних засобів з прийняття сплати участі у Лотереї в електронному вигляді і доступу до технічних засобів обробки інформації та прийняття сплати участі у Лотереї. 

5. ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЮ ІГРОВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ

5.1. Підприємство з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» є членом Європейської Асоціації Державних Лотерей та Тото та впроваджує заходи щодо імплементації Європейських стандартів відповідальної гри Європейської Асоціації Лотерей  та Семи принципів відповідальної гри Всесвітньої лотерейної асоціації.

5.2. Під час проведення Лотереї, з метою дотримання європейських стандартів відповідального відношення до лотерейних ігор,   Оператором запроваджуються наступні заходи попередження та профілактики виникнення ігрової залежності:

1) гравцю надається можливість встановити тимчасові часові та(або) грошові  самообмеження для майбутнього розігрування лотерейних білетів; 

2) електронна система прийняття ставок забезпечує надання гравцю можливість «відпочити» (cool off period) після певного нетривалого періоду гри;

3)  електронна система прийняття ставок має забезпечувати гравцям перевірку дійсного часу (reality check), проведеного за грою у Лотерею, шляхом надання періодичної інформації про дійсний час за грою, витрачені суми, виграні призи тощо. 

4) електронна система прийняття ставок забезпечує автоматичне зупинення подальшої гри під час виграшу значної суми призу.

5) залишок грошових коштів на рахунку гравця демонструється гравцю на постійній основі протягом всього часу перебування в режимі гри в Лотерею;

6) перевірка та встановлення особи гравця та його віку проводяться регулярно під час гри та виплати призів з метою виключення можливості залучення до гри у Лотерею неповнолітніх осіб.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОПЕРАТОРА І ГРАВЦІВ. РОЗГЛЯД ПРЕТЕНЗІЙ ГРАВЦІВ

6.1. Оператор зобов'язується:

6.1.1. Забезпечувати розповсюдження Лотереї при суворому дотриманні принципу добровільності.

6.1.2. Надавати своєчасну інформацію гравцям стосовно дати і часу проведення тиражів та терміну реєстрації ігрових варіантів на кожній точці розповсюдження Лотереї.

6.1.3. Надавати інформацію про результати тиражів на кожній точці розповсюдження Лотереї.

6.1.4. Своєчасно виплачувати призи.

6.1.5. Надавати відповіді на претензії гравців у строки, передбачені Законом України “Про звернення громадян”.

6.1.6. Забезпечувати дотримання ліцензійних умов, Умов проведення Лотереї та чинного законодавства про проведення Лотерей.

6.1.7. Проводити навчання працівників Оператора та розповсюджувачів Лотереї щодо дотримання положень законодавства про Лотереї, цих Умов та контролювати додержання ними вказаних нормативних актів при виконанні своїх обов’язків.

6.1.8. Опубліковувати зміни та доповнення до цих Умов в засобах масової інформації в порядку та обсязі, визначеному законодавством.

6.1.9. Своєчасно та в повному обсязі проводити розрахунки з переможцями у Лотерею та державним бюджетом України, надавати встановлену чинним законодавством звітність.

6.1.10. Не розголошувати отриману від гравців інформацію без згоди гравців.

6.2. Гравець зобов’язується:

6.2.1. Своєчасно, у строки, визначені на розповсюдження Лотереї реєструвати ігрові варіанти.  

6.2.2. Внести сплату участі в Лотереї Оператору до початку відповідного розіграшу тиражу.

6.2.3. Не відмовлятись від зареєстрованого та сплаченого ігрового варіанту (сплати участі в Лотереї).

6.2.4. Зберігати ігровий білет непошкодженим для пред’явлення його Оператору з метою одержання призу (у випадку виграшності ігрового варіанту гравця). 

6.2.5. Ознайомлюватись з Умовами випуску та проведення Лотереї та змінами до них.   

6.2.6. Виконувати всі встановлені даними Умовами вимоги, необхідні для участі у грі та одержання призів.

6.2.7. Повідомляти Оператору всю необхідну інформацію та надавати підтверджуючі документи для проведення фінансового моніторингу, сплати податків, в обсягах та у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрішніми документами Оператора. 

6.3. Гравець має право:

6.3.1. Здійснювати необмежену кількість ставок та отримувати призи згідно з цими Умовами.

6.3.2. Одержувати повну та достовірну інформацію про порядок та Умови проведення Лотереї в обсязі.

6.3.3. Звертатися з обґрунтованими претензіями на дії посадових осіб Оператора та розповсюджувачів до адміністрації Оператора.

6.3.4. Оскаржувати  рішення, прийняті працівниками Оператора, щодо виплати (або невиплати) призів за пред’явленими до оплати ігровими білетами до центрального офісу Оператора або до суду.

6.3.5. Вимагати пред’явлення посвідчень розповсюджувачами Лотерей.

6.3.6. На належний рівень культури обслуговування в процесі участі у грі.

6.3.7. Звертатись за роз’ясненнями Умов випуску та проведення Лотереї та розглядом спірних питань до будь-яких філій, представництв чи головного офісу Оператора.

6.4. Оператор має право:

6.4.1. Відмовити гравцю в отриманні призу, якщо, внаслідок недбалого зберігання гравцем друкованого ігрового білету, електронна система не зможе ідентифікувати інформацію, що міститься на ньому, а його номер неможливо прочитати.

6.4.2. Вимагати від гравців надання необхідних за законодавством документів для отримання виграшів.

6.4.3. Приймати сплати участі у Лотереї як через власні точки, так і укладати угоди на прийняття сплати участі у Лотереї з фізичними та юридичними особами будь-якої форми власності.

6.4.4. Визнати ігрові варіанти недійсними у випадках, передбачених цими Умовами.

6.5. Претензії гравців розглядаються Оператором у порядку та у строки, визначені Законом України „Про звернення громадян” та іншими актами законодавства, що є чинними на момент розгляду претензії.

6.6. Претензії гравців, щодо виграшу на зареєстровані ігрові варіанти повинні бути подані не пізніше, ніж протягом 3 днів з моменту, коли відбулася остання за часом подія, включена до ігрового варіанту гравця.

В разі позитивного вирішення претензії гравців, відповідальність Оператора обмежується сумою ставки гравця або його можливого призу.

6.7. Остаточні рішення за результатами розгляду претензій гравців приймаються Оператором. Рішення Оператора можуть бути оскаржені гравцями до суду.

6.8. Оператор не приймає претензій гравців стосовно:

- правильності транслітерації українською мовою назв іноземних команд та/або прізвищ спортсменів;

- правильності інформації, опублікованої в офіційних джерелах;

- інших обставин, вказаних в цих Умовах.

7. СПЕЦІАЛЬНА-CТАВКА

7.1. Якщо Гравець бажаєте зробити ставку на суму, що перевищує визначений Оператором максимум, то він може оформити свою ставку як "Спеціальна ставка". Для того, щоб зробити це, повинні бути дотримані наступні умови:

 • На ігровому рахунку повинна знаходитися сума, що перевищує визначений розділом максимум.
 • Сума мінімальної "Спеціальної ставка" становить еквівалент 2 650.00 грн у національній валюті ігрового рахунку.
 • Ставка повинна бути одиночною, експресом або системою.
 • До категорії "Спеціальної ставки" не належать ставки на події "Наживо".
 • До категорії "Спеціальної ставки" не належать ставки, зроблені по "ЕКСПРЕС".
 • Заявка на "Спеціальну ставку" повинна бути відправлена не пізніше ніж за 20 хвилин до початку події.

7.2. Якщо дотримані всі вищевказані умови оформлення "Спеціальної ставки", то така ставка буде розглядатися Оператором на предмет можливості її прийому. Не пізніше, ніж через 15 хвилин буде прийнято рішення і Ваша ставка буде або прийнята в повному обсязі, або повністю відхилена. Хід розгляду ставки і прийняте по ній рішення будуть відображені на сторінці "Історія рахунку". Звертаємо Вашу увагу, що якщо "Спеціальна ставка" буде відхилена Оператором, то Гравець, тим не менш, можете зробити ставку згідно позначеному розділом максимуму.

7.3. Максимальна виплата за "Спеціальною ставкою" становить 26 500 000,00 грн

8. КОМУНІКАЦІЯ ЗІ СЛУЖБОЮ ПІДТРИМКИ ОПЕРАТОРА ЛОТЕРЕЇ

8.1 При зверненні до Служби підтримки оператор (далі Служба підтримки) Гравець зобов'язаний з повагою спілкуватися з оператором Служби підтримки і іншими співробітниками Оператора лотереї, зокрема виразно і по суті викладати свої питання, виконувати прохання оператора служби підтримки або іншого співробітника Оператора лотереї. Оператор Служби підтримки надає допомогу Гравцю тільки щодо придбаних ігрових лотерейних білетів, здійснених ставок, участі у лоетереї, та уов проведення лотереї, і має право відмовити у надані допомоги з інших питань.

8.2. Гравець зобов'язується при спілкуванні з оператором Служби підтримки: 

а) не використовувати нецензурні або вульгарні вирази;

б) не ображати оператора і не принижувати його гідність;

в) не висловлювати погрози щодо оператора або інших співробітників Оператора лотереї;

г) не звертатися до оператора Служби підтримки з питань, які не стосуються придбаних ігрових лотерейних білетів, здійснених ставок, участі у лоетереї, та уов проведення лотереї;

д) не зловживати правом на звернення до Служби підтримки і не перешкоджати нормальній роботі Служби підтримки (багаторазові звернення, спам, флуд і т.п.).

8.3. У разі якщо при спілкуванні з оператором Служби підтримки Гравець допускає порушення пункту 8.2 цих Правил, то оператор: 

 а) попереджає Гравця, що його поведінка є порушенням цих Правил;

б) вимагає припинити порушення та попереджає Гравця про наслідки, передбачені у пункті 8.4 цих Правил, якщо Гравець продовжить порушувати ці Правила.

8.4. У разі якщо після попередження оператором Служби підтримки Гравець продовжує допускати порушення пункту 8.2 цих Правил, то оператор приймає рішення про тимчасове призупинення права Гравця на звернення до Служби підтримки на термін від 1 дня до 3 місяців. Рішення оператора є остаточним. Оператор лотереї має право використовувати технічні засоби для автоматичного блокування доступу такого Гравця до своєї Служби підтримки. Оператор лотереї не повідомляє Гравцю про відновлення його права на звернення до Служби підтримки.

9.  ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ     

9.1. Ці Умови набирають чинності з дати їх опублікування.

9.2. Запланований  кошторис  доходів і   витрат на проведення  Лотереї викладений в додатку №1 до даних Умов.

ДОДАТКИ:

№1 - Кошторис доходів та витрат на проведення державної грошової тиражної лотереї тото «ПАРІ-МАТЧ СПОРТ».

№2 - Макет ігрового білету.

№3 - Особливості реєстрації ігрових варіантів лотереї в залежності від виду спортивного змагання.

№4 - Правила реєстрації та використання ігрового рахунку гравця в мережі Інтернет.

Генеральний директор                                                                                           Бочковський А.С.

 

Додаток №1

до Умов випуску та проведення державної грошової тиражної лотереї тото “ПАРІ-МАТЧ СПОРТ”

Кошторис

доходів та витрат на проведення державної грошової тиражної лотереї тото

“ПАРІ-МАТЧ СПОРТ»

(млн.грн.)

Рік

Дохiд

Витрати

Призовий фонд

Відрахування до державного бюджета

Фонд витрат оператора та комісійна винагорода розповсюджувачів

%

грн

%

грн

%

грн

2018/6міс

30,0

50,00%

15,00

12,00%

3,6

38,00%

11,4

2019

60,0

50,00%

30,00

13,00%

7,8

37,00%

22,2

2020

60,0

50,00%

30,00

14,00%

8,4

36,00%

21,6

2021

60,0

50,00%

30,00

15,00%

9,0

35,00%

21,0

2022

60,0

50,00%

30,00

15,00%

9,0

35,00%

21,0

2023

60,0

50,00%

30,00

15,00%

9,0

35,00%

21,0

2024/6 міс

30,0

50,00%

15,00

15,00%

4,5

35,00%

10,5

Генеральний директор                                                                                Бочковський А.C.


 

Додаток №2

до Умов випуску та проведення державної грошової тиражної лотереї тото “ПАРІ-МАТЧ СПОРТ”

1) Макет ігрового білету державної грошової тиражної лотереї тото  

“ПАРІ-МАТЧ СПОРТ». Ігровий варіант “ОРДИНАР”


 

2) Макет ігрового білету державної грошової тиражної лотереї тото   

“ПАРІ-МАТЧ СПОРТ». Ігровий варіант “ЕКСПРЕС”


 

3) Макет ігрового білету державної грошової тиражної лотереї тото   

“ПАРІ-МАТЧ СПОРТ». Ігровий варіант “СИСТЕМА”

Генеральний директор                                                                                     Бочковський А.С


 

Додаток №3

до Умов випуску та проведення

державної грошової тиражної лотереї тото «ПАРІ-МАТЧ СПОРТ»

Особливості реєстрації ігрових варіантів лотереї

в залежності від виду спортивного змагання

Цей Додаток до Умов випуску та проведення державної тиражної грошової лотереї тото «ПАРІ-МАТЧ СПОРТ» (далі в тексті - Умови) визначає особливості прогнозів результатів подій, на які реєструються ігрові варіанти Оператором, а також особливості реєстрації ігрових варіантів та визначення їх виграшності в залежності від специфіки окремих видів професійних та/або аматорських змагань.

Цей Додаток доповнює Умови в частині випуску та проведення Лотереї по відповідному виду змагання та підлягає застосуванню та тлумаченню у зв’язку із Умовами. У випадку наявності суперечностей між Умовами та цим Додатком, переважну силу має цей Додаток, як такий, що встановлює специфічні правила регулювання. 

1. ФУТБОЛ

1.1. Ігрові варіанти на футбольні матчі реєструються на основний час, обумовлений регламентом матчу/турніру. Він включає у себе додатковий / компенсований час, призначений суддею/представником зустрічі після закінчення основного часу гри (матчу/тайму). Хвилинами подій, що відбулися в компенсований/доданий суддею час, вважаються 45 або 90 хвилина.

1.2. Ігрові варіанти у футболі пропонується реєструвати на наступні результати подій:

-  Перемога однієї з команд, нічия або перемога з форою. Пропонуються різні значення фор і тоталів.

- Сумарна кількість забитих голів ("тотал"). Якщо результат співпаде із запропонованим Оператором значенням Тотала, коефіцієнти виграшів по Лотереї вважаються рівними «1».

- Для кубкових змагань, що складаються з декількох матчів, пропонується гра на прохід в наступний раунд. Прохід визначається за сумою всіх зіграних матчів.

-Ігровий варіант "Хто краще за забитими м'ячами", пропонується для порівняння дві команди з різних матчів. Кращою буде визнана та з команд, яка заб'є більше м'ячів. При однаковій кількості забитих м'ячів – призи виплачуються з коефіціентом 1. Ставки на ігровий варіант "Хто краще за забитими м'ячами" не приймаються в експреси, системи, за участю запропонованих команд.

- Пропонується реєструвати ігрові варіанти на індивідуальний "тотал" команди (при зазначених коефіцієнтах). Якщо результат співпаде із запропонованим Оператором значенням Тотала, коефіцієнти виграшів по Лотереї вважаються рівними «1».

- Реєстрація ігрових варіантів на подвійний результат:

 1. 1Х - перемога першої команди або нічия;
 2. Х2 - перемога другої команди або нічия;
 3. 12 - перемога першої команди або другої.

- Реєстрація ігрових варіантів на розпис матчу:

 1. ігровий варіант "рахунок матчу", пропонується вгадати підсумковий рахунок матчу;
 2. ігровий варіант "тайм-матч", пропонується вгадати одночасно результат першого тайму і всього матчу. У программі тиражу для позначення цих результатів використовуються початкові букви: П - перемога, Н - нічия, при цьому на першому місці вказується результат 1-го тайму, а на другому - матчу. Результат 2-го тайму для визначення переможців значення НЕ має. 

Приклад:

(1) Якщо матч завершився з рахунком 1:1, а перший тайм - 1:0, то виграє результат "П1Н"

(2) Якщо матч завершився з рахунком 1:0, а перший тайм - 0:0, то виграє результат "НП1"

(3) Якщо матч завершився з рахунком 1:0, а перший тайм - 1:0, то виграє результат "П1П1".

 1. Ігровий варіант "гол в першому таймі", пропонується вгадати, чи буде забитий гол в першому таймі, "так-ні";
 2. Пропонується вгадати час першого гола, хто заб'є перший гол, тотал першого, другого тайму, а також інші види ігрових варіантів, з повідомленням про це в щоденному тиражу;
 3. Ігрові варіанти на статистичні показники гравця в матчі (кількість голів, фолів, жовтих або червоних карток тощо) вважаються дійсними тільки в разі виходу гравця в стартовому складі. Забитим вважається гол, забитий гравцем в ворота суперника. Автогол (голи в свої ворота) не враховуються.
 4. Ігровий варіант "Хоча б один з гравців заб'є 2 або більше голів". Про визначенні переможців, враховуються голи забиті гравцями, які вийшли на заміну.
 5. Ігровий варіант "господарі-гості", пропонується передбачити, більше або менше запропонованої "фори" буде різниця забитих "господарями" та "гостями" м'ячів.
 6. Ігровий варіант  "тотал туру", пропонується передбачити чи буде сума забитих "господарями" і "гостями" м'ячів більше або менше запропонованої кількості. Можна зареєструвати ігрові варіанти на розпис туру:

(1) кількість перемог "господарів";

(2) кількість нічиїх у турі;

(3) кількість перемог "гостей";

(4) кількість очок "гостей" тощо.

 • Якщо в ігрових варіантах "господарі-гості" та "тотал туру"  один або кілька матчів перервані та не дограні протягом 12 годин, в такому випадку призи виплачуються із коефіцієнтом виграшу рівним «1». Ігрові варіанти “господарі-гості” і “тотал туру” не реєструється в “експреси” з будь-якими іншими подіями цього туру.

 • Ігровий варіант “коли буде забитий перший(останній) гол” в матчі, , пропонується вказати, в якому часовому інтервалі буде забитий перший (останній) гол в матчі. За рахунку 0-0 - розрахунок з коефіцієнтом 1. 
 • Ігровий варіант "Хто заб'є наступний гол". Пропонується вакзати три результати: "Команда 1", "Команда 2", "Ніхто не заб'є".
 • Ігровий варіант "Найрезультативніший матч", "Найменш результативний матч", "В якому матчі буде забито найбільшу (найменшу) кількість голів". В кожному тиражу пропонується вибрати той матч, в якому буде забито найбільшу/найменшу кількість голів. Якщо найбільшу/найменшу кількість голів забито в двох або більше матчах, то виплата виграшів здійснюється з коефіціентом «1». Якщо один або кілька матчів із зазначених були перенесені більш ніж на 36 годин від часу, зазначеного в лінії, або були перервані і не дограні протягом 12 годин, то всі виплати виграшів на ігрові варіанти "Найрезультативніший матч", "Найменш результативний матч", "В якому матчі буде забито найбільшу (найменшу) кількість голів" здійснюється з коефіцієнтом 1.

1.3.Особливості реєстрації ставок на ігрові варіанти "кутові, жовті / червоні картки, фоли, удари в створ воріт, офсайди і відсоток володіння м'ячем, заміни":

 • Повторна жовта картка, що тягне за собою вилучення гравця з поля, вважається другою жовтою карткою і червоною. 
 • Вилученим з поля (який отримав червону картку) або отримавшим жовту картку вважається гравець, який бере участь в грі в момент покарання. 
 • Не враховуються картки, показані гравцям на лавці запасних і персоналу (тренерам, менеджерам тощо). 
 • Картки, показані після свистка про завершення 1-го тайму, вважаються показаними в 2-му таймі. 
 • Якщо двом і більше гравцям з різних команд показані жовті / червоні картки у матчі на підставі однієї ігрової події, то виплата виграшів на ігрові варіанти "Перша жовта / червона картка" будуть здійснені с коефіціентом 1.
 • Кутовий удар, який призначений, але не виконаний - не враховується. Якщо суддя не зараховує кутовий, а призначає його повторно, то він буде врахований тільки один раз.

1.4. При визначенні статистичних показників футбольних матчів джерелом для визначення результатів є інформація, розміщена на наступних інтернет-сайтах:

Англія. Прем'єр-ліга http://www.premierleague.com/

Німеччина. Бундесліга http://www.bundesliga.de/de/liga/

Франція. Ліга 1 http://www.lequipe.fr/Football/Ligue-1/

Італія. Серія А http://www.raisport.rai.it/
 Іспанія. Прімера дивізіон http://www.lfp.es/

Ліга Європи. Ліга Чемпіонів www.uefa.com

Росія. Прем'єр-ліга www.rfpl.org

Україна. Прем'єр-ліга http://www.fpl.ua/ukr/

У разі відсутності інформації на даних джерелах або при очевидних помилках в протоколах, Оператор залишає за собою право здійснити розрахунок на підставі внутрішніх джерел.

1.5. Ігрові варіанти «на подію, яка станеться першою в певний ігровий проміжок», пропонується вгадати:

 • що трапиться раніше в цей проміжок: аут, фол, удар від воріт, кутовий, офсайд, гол або нічого із зазначеного. 
 • попарні порівняння на різні статистичні показники, в яких пропонується з'ясувати, що станеться раніше в певний ігровий проміжок. 

Наприклад, аут, фол або нічого із зазначеного.

Для визначення виграшу подіями вважаються такі, що  відбулися:

 • кутовий - в разі фактично виконаного удару з кутової позначки;
 • удар від воріт - в разі фактично виконаного удару від воріт;
 • аут - в разі фактично виконаного вкидання ауту;
 • офсайд - в разі фактично виконаного вільного удару після фіксації офсайду;
 • фол - в разі фактично виконаного штрафного або вільного удару після фіксації порушення правил;

Для цілей визначення виграшу часом фіксації кожної події вважається:

 • аут - час в момент фактичного виконання вкидання ауту;
 • фол - час в момент фактичного виконання штрафного або вільного удару після фіксації порушення правил;
 • удар від воріт - час в момент фактичного виконання удару від воріт;
 • кутовий - час в момент фактичного виконання удару з кутової позначки;
 • офсайд - час в момент фактичного виконання вільного удару після фіксації офсайду;
 • гол - час за таймером зарахованого взяття воріт (перетину м'ячем лінії воріт).

Розрахунок буде проводиться на підставі таймера телевізійної трансляції по ТБ-каналу, який буде вказано в коментарі до конкретного матчу в тиражу. Таймер в тиражу запускається синхронно з таймером зазначеного каналу і вважається основним таймером для розрахунку в моменти тимчасової відсутності таймера в телевізійної трансляції. У спірних ситуаціях для визначення остаточного рішення буде застосовуватися інформація про матчі, отримана Оператором від внутрішніх джерел.

1.6. Ігровий варіант “Що станеться раніше в перші 5 хвилин матчу” Правило поширюється на ставки, зроблені до початку матчу (для ставок “live” дивиться п. 1.5).

- Пропонується вказати подію, що станеться раніше протягом перших 5 хвилин матчу:

 • Забитий гол;
 • Призначений кутовий;
 • Призначений пенальті;
 • Показана картка;
 • Нічого з перерахованого вище.

- Ставки, зроблені на ігровий варіант “Що станеться раніше в перші 5 хвилин матчу” , будуть розіграні з подій, що відбулися в часовий період з 1 (першої) по 5 (п'яту) хвилину включно (з 0:00 по 5:00).

- М'яч повинен бути забитий в ворота в відведений часовий період, щоб ігровий варіант був виграшним. Гол не враховуватиметься, якщо удар був виконаний в відведений часовий період, а гол був забитий поза даним періодом.

- Кутовий повинен бути призначений в відведений часовий період. Кутовий буде зарахований, якщо він був призначений у відведений часовий період.

- Пенальті повинен бути призначений в відведений період часу. Пенальті не враховуватиметься, якщо причина призначення пенальті потрапляє під відведений часовий період, а його призначення - ні. Пенальті буде враховуватися за умови, якщо воно було призначено у відведений період часу, а його безпосередня спроба реалізації - ні.

- Червона або жовта картки будуть зараховані в момент, коли вони були показані, а не в момент порушення. Картка не враховуватиметься за умови, якщо причина її показу потрапляє під відведений часовий період, а її безпосереднє пред'явлення - ні. Враховуються тільки ті картки, які були показані гравцям, які беруть участь в грі в момент покарання.

- Призначений пенальті буде вважатися виграшним вибором за умови, якщо пенальті було призначено до того, як суддею була показана картка за порушення.

1.7. Ігровий варіант «Європейський гандикап» (далі за текстом – гандикап). При ставках на європейський гандикап,  гра умовно починається з певного рахунку, який значений в гандикапі. Підсумковий результат для таких ігрових варіантів розігрується шляхом додавання рахунку матчу та значення гандикапу. Європейський гандикап не має на увазі часткового або повного повернення ставки, гравець може або виграти ставку в повному обсязі, або програти всю суму ставки.

Варіанти результатів при ставках на європейський гандикап:

 1. Перемога господарів з урахуванням гандикапу;
 2. Нічия з урахуванням гандикапу;
 3. Перемога гостей з урахуванням гандикапу.

Для виграшу ігрового варіанта “Європейский гандикап” необхідно, щоб з урахуванням гандикапу матч завершився перемогою обраної гравцем команди або ж нічиєї в разі вибору нічиї.

Приклад 1. Обраний Гандикап (0-2) – ігровий варіант, який припускає, що після закінчення матчу до забитих господарями голів додається 0, а до м'ячів гостей - 2, після чого відбувається розрахунок обраного ігрового варіанту.

Ігровий варіант "перемога господарів з урахуванням гандикапу" буде виграшним, якщо матч закінчиться перемогою господарів в 3 і більше голів, наприклад 3-0 (3-2 з урахуванням обраного гандикапу 0-2), 4-1 (4-3 з урахуванням обраного гандикапу 0-2) тощо.

Ігровий варіант "нічия з урахуванням гандикапу" буде виграшним лише при перемозі господарів рівно в 2 м'ячі, наприклад 2-0 (2-2 з урахуванням обраного гандикапу 0-2), 3-1 (3-3 з урахуванням раніше обраного гандикапу 0-2 ) тощо.

Ігровий варіант "перемога гостей з урахуванням гандикапу" буде виграшним, якщо команда гостей не програє з різницею більше ніж 1 м'яч, зіграє внічию або виграє, наприклад 1-0 (1-2 з урахуванням обраного гандикапу 0-2), 2-2 (2-4 з урахуванням обраного гандикапу 0-2), 1-2 (1-4 з урахуванням обраного гандикапу 0-2) тощо.

Приклад 2. Обраний Гандикап (1-0) – ігровий варіант, який припускає, що після закінчення матчу до забитих господарями голів додається 1, а до м'ячів гостей - 0, після чого відбувається розрахунок обраного ігрового варіанту..

Ігровий варіант "перемога господарів з урахуванням гандикапу" буде виграшним при будь-якій перемозі господарів або нічиї, наприклад 1-0 (2-0 з урахуванням обраного гандикапу 1-0), 2-2 (3-2 з урахуванням обраного гандикапу 1-0) тощо.

Ігровий варіант "нічия з урахуванням гандикапу" буде виграшним лише при перемозі гостей рівно в 1 м'яч, наприклад 0-1 (1-1 з урахуванням обраного гандикапу 1-0), 2-3 (3-3 з урахуванням обраного гандикапу 1-0) тощо.

Ігровий варіант "перемога гостей з урахуванням гандикапу" буде виграшним лише при перемозі гостей в 2 і більше м'ячів, наприклад 0-2 (1-2 з урахуванням обраного гандикапу 1-0), 1-4 (2-4 з урахуванням обраного гандикапу 1 0) тощо.

1.8. Ігровий варіант “Удар в штангу або перекладину”. При розрахунку враховуються попадання в штангу або перекладину, після яких м'яч залишився в грі (торкнувся гравця, суддю в полі, іншу штангу або перекладину, вилетів на поле чи в аут). Штанга або перекладина не враховується, якщо після потрапляння м'яча в штангу або перекладину м’яч вийшов за межі поля чи влетів у ворота (був забитий гол).

1.9. Ігровий варіант «Безгольовий часовий проміжок». Якщо в матчі забито n голів, то хвилини, коли були забиті голи, розбивають часовий проміжок матчу (від 0 до 90 хвилин) на n + 1 безгольових часових проміжків. Довжина безгольового часового проміжку розраховується як різниця між хвилинами першого гола і початком матчу, хвилинами послідовно забитих голів і хвилинами кінця матчу і останнього гола. Початок матчу - 0 хв. Якщо в матчі не було забито голів, то вважаємо, що в матчі один безгольовий проміжок довжиною 90 хвилин.

Приклад 1. Якщо матч в основний час був закінчений з рахунком 0:0, таким чином в матчі був всього 1 безгольовий проміжок довжиною в 90 хвилин.

Приклад 2. Якщо в матчі забито 2 голи: на 23 і 62 хвилинах. В такому випадку, в матчі було всього 3 безгольових проміжки: 23 хвилини (23-0), 39 хвилин (62-23) і 28 хвилин (90-62).

Приклад 3. Якщо в матчі забито 3 голи: на 15, 45 і 90 хвилинах. В такому випадку, в матчі було всього 4 безгольових проміжки: 15 хвилин (15 - 0), 30 хвилин (45 - 15), 45 хвилин (90-45) і проміжок в 0 хвилин (90-90).

 1.10. Ігровий варіант “Ліга чемпіонів. Яка команда виступить краще за підсумками Ліги Чемпіонів". 

Пропонується як "матч" двох команд, в якому перемога команди означає, що вона закінчить свій виступ на більш пізній стадії турніру, ніж її суперник. Якщо обидві команди не вийдуть зі своїх груп в 1/8 фіналу, то переможе та команда, яка займе більш високе місце в своїй групі, а при однакових місцях у своїх групах, результатом їх "матчу" буде вважатися нічия. Якщо обидві команди вийдуть в плей-офф і закінчать турнір на одній стадії змагання (крім фіналу), то результатом їх "матчу" також буде вважатися нічия. Якщо обидві порівнювані команди вийдуть у фінал, то переможе та команда, яка стане переможцем Ліги Чемпіонів.

1.11. Ігровий варіант “Ліга Чемпіонів. Статистика групового турніру ЛЧ" 

У разі скасування одного або кількох матчів групового турніру ЛЧ, всі ставки на статистичні дані групового турніру ЛЧ підлягають поверненню. Якщо один або кілька матчів перервані і не дограні до закінчення групового турніру ЛЧ, то всі ставки на статистичні дані групового турніру ЛЧ також підлягають поверненню. У разі перенесення будь-якого матчу групового турніру Ліги Чемпіонів на нейтральне поле або на поле команди-суперника, всі ставки на статистичні дані групового турніру ЛЧ зберігаються.

1.12. Ігровий варіант “Чемпіонат світу (Чемпіонат Європи). “Заб'є (пропустить) найбільшу (найменшу) кількість голів", "Скільки заб'є (пропустить) голів":

Пропонується вказати команду (гравця), яка заб'є (пропустить) найбільшу (найменшу) кількість голів за підсумками фінального турніру або групового етапу, а також визначити, скільки голів заб'є (пропустить) команда за підсумками турніру або групового етапу. Голи, забиті в додатковий час (два додаткові тайми по 15 хвилин), враховуються. Голи, забиті в післяматчевих пенальті, не враховуються. Якщо визначити переможця не можна - кілька команд заб'ють (пропустять) найбільшу (найменшу) однакову кількість голів, то всі виграшні ставки, зроблені на ці команди, виплачуються з коефіцієнтом 1. Інші ставки вважаються програшними.

Пропонується вказати гравця, який заб'є найбільшу кількість голів за підсумками фінального турніру. Голи, забиті в додатковий час (два додаткові тайми по 15 хвилин), враховуються. Автогол і голи, забиті в післяматчевих пенальті, не враховуються. Якщо визначити переможця не можливо - кілька учасників заб'ють найбільше однакову кількість голів, то всі виграшні ставки, зроблені на цих учасників, виплачуються з коефіцієнтом 1. Інші ставки вважаються програшними.

1.13. Ігровий варіант “Чемпіонат світу (Чемпіонат Європи). Яка команда виступить краще за підсумками турніру". 

Ця гра пропонується як "матч" двох команд, в якому перемога команди означає, що вона закінчить свій виступ на більш пізній стадії турніру, ніж її суперник. Якщо обидві команди не вийдуть зі своїх груп, то переможе та команда, яка займе більш високе місце в своїй групі, а при однакових місцях у своїх групах, виграшним буде вважатися результат "Нічия". Якщо обидві команди вийдуть в плей-офф і закінчать турнір на одній стадії змагання, виграшним буде вважатися результат "Нічия".

1.14. Ігровий варіант “Чемпіонат світу (Чемпіонат Європи). Статистика групового турніру.”

У разі скасування одного або кількох матчів групового турніру всі ставки на статистичні дані групового турніру підлягають поверненню. Якщо один або кілька матчів перервані і не дограні до закінчення групового турніру то всі ставки на статистичні дані групового турніру також підлягають поверненню.

1.15. Ігровий варіант «Чемпіонат світу (Чемпіонат Європи). "Склади команд".

Пропонується визначити футболіста, який увійде в офіційний список 23-х гравців для участі в фінальному турнірі Чемпіонату світу (Чемпіонату Європи). Результати будуть визначені на підставі офіційного списку команди, опублікованого організаційним комітетом (на сайті fifa.com для ЧС, uefa.com - ЧЄ). Не будуть прийматися до уваги будь-які подальші зміни.

1.16. Ігровий варіант «Кіберфутбол».

Ігрові варіанти реєструються на комп'ютерну гру FIFA (футбольний симулятор, в якому бере участь 2 гравця). Матчі проводяться з настройками гри «2 тайми по 5 хвилин», складність «новачок».
 У разі зупинки матчу з технічних причин (комп'ютерний збій, втрата з'єднання і т.п.) і призначення перегравання, ігрові варіанти на зупинену гру розраховуються відповідно до загальних правил розрахунку ігрових варіантів на перервані події. Ігрові варіанти на матч-перегравання приймаються як на нову подію.

Якщо через технічну несправність переривається відеотрансляція події (втрата з'єднання, DDoS і т.п.), то це не є підставою для скасування ігрових варіантів, крім випадків, при яких неможливо дізнатися фінальний результат матчу.

Перевірити вірність результатів можна на сайті http://fifaonlinecup.org/

2. ХОКЕЙ

2.1. Ігрові варіанти на хокейні матчі пропонується реєструвати на наступні результати подій:

2.1.1. Чиста перемога однієї з команд, нічия, або перемога з форою. Пропонуюється різні значення фор.

2.1.2. Сумарна кількість закинутих шайб ("тотал"). Якщо результат співпаде із запропонованим Оператором значенням Тотала, то виграші розраховуються з коефіціентом “1”. Пропонуюється різні значення тоталів.

2.1.3. Ігрові варіанти на індивідуальний тотал команди. Якщо результат співпаде с запропонованим Оператором значенням Тотала, то виграші розраховуються з коефіціентом “1”

2.2. Ігрові варіанти реєструються  тільки на основний час, крім окремо обумовлених випадків.

2.3 Ігровий варіант “на результативність періодів”. Пропонується визначити, який з періодів результативніший. 

2.4. Ігрові варіанти  на розпис матчу:

- чиста перемога однієї з команд,  нічия, або перемога з форою в окремому періоді матчу;

- сумарна кількість закинутих шайб в окремому періоді матчу;

- пропонується вгадати час першого гола, хто закине першу шайбу, а також інші види ігор, вказані в тиражу;

- загальна кількість очок, набраних гравцем за системою гол + пас у окремому матчі;

- ігрові варіанти на кидки у площину воріт, штрафний час, індивідуальні показники гравців приймаються з урахуванням додаткового часу, без урахування післяматчевих буллітів.

2.5. Ігрові варіанти "господарі-гості", пропонується:

- передбачити різницю забитих "господарями" і "гостями" шайб - буде більше або менше запропонованої "фори";

- передбачити суму забитих "господарями" і "гостями" шайб - буде більше або менше запропонованої кількості;

-реєстрація ігрових варіантів на розпис туру (передбачити кількість закинутих шайб "господарів", кількість закинутих шайб "гостей", кількість перемог "господарів", кількість нічиїх, кількість перемог "гостей", кількість очок "господарів", кількість очок "гостей" і ін.).

2.6. Якщо один або кілька матчів перервані і не дограні, то виплата призів на ігрові варіанти "господарі-гості" виплачується з коефіцієнтом «1»

2.7. Ігрові варіанти "господарі-гості" не реєструються у "експреси" з будь-якими іншими подіями цього ж туру.

2.8. Ігровий варіант "вольова перемога" в матчі. Командою, що здобула "вольову перемогу" вважається та, яка поступалася в рахунку по ходу матчу, але здобула перемогу в основний час.

2.9. Ігровий варіант "коли буде забитий перший (останній) гол" в матчі, із зазначенням часових інтервалів. Пропонується вказати, в якому часовому інтервалі буде забитий перший (останній) гол в матчі. За рахунку 0:0, виплата призів виплачується з конфіцієнтом «1».

2.10. Ігровий варінат "Хто заб'є наступний гол". Пропонується три результати: "Команда 1", "Команда 2", "Ніхто не заб'є".

2.11. Якщо хокейний матч з яких-небудь причин не зіграний в оголошений день, виплата призів виплачуєтья з коефіцієнтом «1».

2.12. Перевірити вірність результатів хокейних матчів можливо на наступних сайтах:

www.nhl.com       NHL

www.khl.ru                           КХЛ

www.vhlru.ru                           ВХЛ

www.mhl.khl.ru                          МХЛ

www.iihf.com                                 Чемпіонат світу

www.championshockeyleague.net Ліга Чемпіонів

www.hockey.by                        Білорусь

www.ishockey.dk                  Данія

www.deb-online.de                        Німетчина

www.hockey.no                         Норвегія

www.hokej.sk                           Словатчина

www.finhockey.fi                          Фінляндія

www.hokej.cz                                Чехія

www.sehv.ch                                 Швейцарія

www.swehockey.se                       Швеція

3. ТЕНІС

3.1. У тенісних матчах пропонуються реєструвати наступні ігрові варіанти::

 • Чиста перемога гравця в матчі;
 • на конкретний рахунок за сетами;
 • на гру з форою по геймах в матчі, сеті;
 • на гру з форою по сетах в матчі;
 • Сумарна кількість геймів в матчі, сеті;
 • Кількість ейсів гравця в матчі;
 • Кількість подвійних помилок гравця в матчі;
 • Перемога гравця в сеті;
 • передбачити, чи буде тай-брейк у матчі (рахунок 7:6 або 6:7).

3.2. У режимі live також можлива реєстрація наступних ігрових варіантів:

 • хто виграє n-е очко в геймі (слід розрізняти кількість очок в геймі і рахунок в геймі: так, якщо рахунок в геймі 15:15, то в геймі розіграно 2 очка, а не 30, при цьому зараз в геймі розігрується 3-тє очко, а наступним буде розіграно 4-те очко);
 • чи буде в геймі рахунок 40:40 (означає, що по ходу розіграшу очок в геймі відбудеться рахунок 40:40);
 • з яким рахунком завершиться гейм (при цьому П1:15 означає, що гейм виграє 1-й тенісист, а другий виграє в геймі 1 очко; 40:П2 означає, що гейм виграє 2-й тенісист після того, як в геймі був рахунок 40:40) тощо.
 • Хто першим виграє n геймів в сеті, тощо.

3.3. При визначенні виграшних ігрових варіантів на live-події Оператор використовує власні дані про фактичний хід гри. Якщо з якихось причин (наприклад, втрата трансляції, відсутність результатів у джерелах інформації тощо) результати подій не можуть бути встановлені, то ігрові варінати на ці події будуть розраховані з коефіцієнтом виграшу «1». 

3.4. Всі ігрові варіанти на матч зберігають силу до закінчення турніру, в рамках якого вони проходять.

3.5. Дані про покриття кортів є інформативними, при заміні покриття всі зареєстровані ігрові варіанти на матч зберігають свою силу. Претензії щодо невірної інформації щодо покриття кортів в тиражу Оператора не приймаються.

3.6. Якщо в тенісному матчі один з учасників по будь-якій причині відмовляється продовжувати гру або дискваліфікований, виплата призів Оператором здійснюється наступним чином:

3.6.1. якщо повністю зіграний хоча б один сет:

- всі ігрові варіанти на перемогу в матчі вважаються дійсними, при цьому переможець матчу визначається відповідно із суддівським рішенням;

- всі ігрові варіанти , які фактично завершені до моменту переривання матчу, вважаються дійсними;

- виплата призів на ігрові варіанти на матч на фору по геймах і сетах розраховується з коефіціентом виграшу «1» незалежно від рахунку.

3.6.2. якщо повністю не зіграний перший сет:

- всі ігрові варіанти на матч підлягають поверненню з коефіціентом виграшу «1», за винятком фактично тих, що завершилися до моменту переривання матчу.

Приклад 1. Матч Надаль – Джокович (Матч перерваний за рахунку (6:4 4:4).

Ігрові варіанти на 1-й сет "Джокович з форою +1,5" - програна;

Ігрові варіанти на  "тотал 2-го сету" більше 7,5 - виграна;

Ігрові варіанти на  "тотал 2-го сету" менше 8,5 – виплата з коефіцієнтом «1» (повернення);

Ігрові варіанти на  "тотал 2-го сету" більше 9,5 – виплата з коефіціентом «1» (повернення);

Ігрові варіанти на  "тотал матчу" більше 19,5 – виплата з коефіціентом «1» (повернення);

Ігрові варіанти на  "тотал матчу" менше 17,5 - програш (тому що фактично зіграно вже 18 геймів).

Приклад 2. Матч Надаль – Джокович (Матч перерваний в першому сеті за рахунку 5:5.)

Ігрові варіанти на 1-й сет "Джокович з форою +2,5" – виплата з коефіціентом «1» (повернення);

Ігрові варіанти на 1-й сет "Надаль з форою - 2,5" – виплата з коефіціентом «1» (повернення);

Ігрові варіанти на  "тотал 1-го сету" більше 9,5 - виграна;

Ігрові варіанти на  "тотал 1-го сету" більше 10,5 –виплата з коефіціентом «1»  (повернення);

Ігрові варіанти на  "тотал 1-го сету" менше 10,5 – виплата з коефіціентом «1» (повернення);

Ігровий варіант  "хто першим виграє 4 гейми" - розраховується відповідно до результату.

3.7.Якщо змінений регламент (з п'яти запланованих сетів відбулося три або навпаки), то розіграш призів на ігрові варіанти:

- перемогу гравця в першому сеті;

- перемогу гравця в матчі;

- фору по геймах на перший сет;

- тотал першого сету;

розраховується згідно зареєстрованим коефіцієнтам, усі інші виплачуються з коефіціентом виграшу “1”

3.8. У командних змаганнях при заміні одного або декількох учасників кожної з команд по будь-якій причині ігрові варіанти на результат усього матчу, на прохід в турнірі залишаються дійсними; в парних матчах, якщо вказано склад пар, при заміні хоча б одного з учасників коефіцієнт виграшу за ігровими варіатами буде дорівнювати "1"; якщо склад не вказано – ігрові варіанти залишаються дійсними.

3.9. Якщо в змаганні перше місце поділено на 2-х і більше учасників, то виплата призів по ігровим варіантам, зробленим на перемогу в турнірі цих учасників, здійснюється з коефіціентом виграшу «1».

3.10. Якщо в матчі замість вирішального сету грається так званий "чемпіонський тай-брейк" (укорочений гейм до 10 виграних очок), то рахунок 3-го сету розраховується як 1-0 по геймах. Відповідно, загальний тотал матчу по геймах і фора по геймах розраховуються на підставі рахунку 1-0 в 3-му сеті.

4. АМЕРИКАНСЬКИЙ ФУТБОЛ

4.1. В американському футболі пропонується грати на чисту перемогу однієї з команд, а також перемогу з урахуванням "фори". Ігрові варіанти на матч приймаються з урахуванням овертайму, якщо в тиражу не вказано інше.

4.2. Ігрові варіанти на "тотал" (сумарна кількість очок, набраних командами в матчі). Якщо результат співпаде із запропонованим .Оператором значенням Тотала, то виграші розраховуються з коефіцієнтом «1».

4.3. При реєстрації ігрових варіантів на американський футбол заборонено здійснювати   «придбання (покупку) додаткової фори або тотала. 

4.4. Якщо матч з яких-небудь причин не зіграний в оголошений день, то виплата призів здійснюється з коефіціентом виграшу «1»..

5. БЕЙСБОЛ

5.1. Ігрові варіанти  на тотали і фори вважаються дійсними, якщо в грі проведено не менше 9-ти інінгів (8.5, якщо в рахунку веде команда господарів). Якщо гра перервана або відкладена в додаткових іннінгах, її результат визначається за рахунком, зафіксованим після останнього повного іннінга, за винятком тих випадків, коли команда господарів зрівнює рахунок або виходить вперед у другій половині періоду. При цьому переможець визначається за рахунком, зафіксованим на момент переривання гри.

5.2. Якщо в один день зіграно два матчі, а Оператор надав тільки один, то результат рахується за першим із них.

5.3. Ігрові варіанти на результат перших 5-ти інінгів підводяться по результату, зафіксованому після 5-ти повних інінгів.

5.4. Мінімальна тривалість гри для визнання ігрового варіанти дійсним становить 5 інінгів, за винятком тих випадків, коли команда господарів веде в рахунку після 4.5 інінгів. Якщо гра перервана або відкладена, переможець визначається за рахунком, зафіксованим після останнього повного іннінга, за винятком тих випадків, коли команда господарів зрівнює рахунок або виходить вперед у другій половині періоду. При цьому переможець визначається за рахунком, зафіксованим на момент переривання гри. Якщо гра переривається після того, як команда господарів зрівнює рахунок, то ігрові варіанти розраховуються з коефіцієнтом виграшу «1».

5.5. Якщо в матчі зіграно від 5-ти з половиною до 8-ми інінгів, то ігрові варіанти на фору і тотал, значення яких не визначені до моменту переривання, розраховуються з коефіцієнтом виграшу  «1». У цьому випадку в грі "господарі - гості" ставки, зроблені на кількість перемог господарів і гостей, розраховуються, по іншим ігровим варіантам. 

5.6. Якщо в матчі відбулася заміна пітчера - ця подія не впливає на результат матчу.

5.7. Якщо з будь-яких причин матч не відбувся у призначений термін і був перенесений більш ніж на 12 годин з моменту початку, зазначеного в ігровому білеті - то всі ігрові варіанти на цей матч розраховуються з коефіцієнтом виграшу «1».

5.8.У ігровому варіанті «господарі-гості» враховуються матчі даного дня із зазначенням кількості матчів. Ігровий варіант "Найбільш (найменш) результативний матч" розраховується на підставі найбільшої (найменшої) кількості набраних очок в кожному із зазначених матчів.

5.9. Ігрові варіанти "Кількість додаткових інінгів" розраховується на підставі кількості зіграних додаткових інінгів у всіх матчах сумарно.

5.10. Ігрові варіанти "Кількість матчів на нуль" розраховується на підставі кількості команд, що не набрали жодного очка в даний ігровий день.

5.11. Якщо матч недограний з якихось причин (дощ, інші погодні умови або зовнішні причини), то ігрові варіанти на переможця матчу розраховуються по результату на момент переривання, якщо цей результат затверджений офіційним джерелом даного турніру як остаточний. Якщо ж офіційне джерело не затверджує результат як остаточний, то всі ігрові варіанти на даний матч розраховуються з коефіцієнтом виграшу «1».

5.12. У випадку нічиєї між командам, то всі ігрові варіанти на перемогу однієї з команд розраховуються з коефіцієнтом виграшу "1".

6. БАСКЕТБОЛ

6.1. Ігрові варіанти на баскетбольні матчі реєструються з урахуванням овертаймів в разі нічиєї в основний час, крім ігрових варіантів на чисті перемоги і нічию (1, X, 2) – на, які реєструються ігрові варіанти тільки на основний час. 

6.1.1.У баскетбольних матчах, де регламентом турніру для визначення переможця протистояння передбачено дві гри (вдома і на виїзді), матч може закінчиться внічию без овертайму. Овертайм, який призначається за сумою результатів двох матчів, враховується тільки в ігрових варіантах на вихід в наступний раунд (прохід). 

Приклад 1: матч плей-офф (згідно з регламентом турніру, переможець протистояння визначається за сумою двох зустрічей), 1-й матч закінчується з рахунком 79-71 (без ОТ), другий матч - 80-80 (без ОТ). У другому матчі овертайм НЕ передбачений регламентом, так як рахунок за сумою двох зустрічей 159 - 151, як підсумок Прохід першої команди. 

Приклад 2: матч плей-офф (згідно з регламентом турніру, переможець протистояння визначається за сумою двох зустрічей), 1-й матч закінчується з рахунком 85-80 (без ОТ), другий матч - 96-91 (без ОТ). За сумою двох зустрічей 176-176. У другому матчі призначається Овертайм, для визначення команди, яка пройде в наступний етап (даний ОТ не враховується при розрахунку ставок на матч, крім результату "Прохід")."

6.2. Ігровий варіант «Тотал (загальний, індивідуальний)». Пропонується гра на кількість набраних очок в матчі командами сумарно та індивідуально.

6.3. В окремих матчах пропонується гра по чвертях. Також пропонуються ігрові варіанти на найбільш і найменш результативні чверті.

6.4. Ігрові варіанти на кількість очок, підбирань, набраних гравцем однієї з команд, відповідно до тиражу. У разі невиходу гравця на поле – повернення ставок з коефіцієнтом «1».

6.5. Ігровий варіант "Дуель гравців". Пропонується вгадати, хто з гравців набере більше очок, передач або підбирань. У разі, якщо один з гравців не брав участі в матчі - повернення всіх ставок здійснюється з коефіцієнтом виграшу «1». Розрахунок ігрових варіантів відбувається згідно офіційного протоколу (з урахуванням овертайму).

6.6. Ігровий варіант "Перформанс" на гравців в баскетболі передбачає суму очок, підбирань і результативних передач зазначеного гравця. Блок-шоти та перехоплення в ігровому варіанті "Перформанс" не враховуються. Розрахунок ігрових варіантів відбувається згідно офіційного протоколу (з урахуванням овертайму).

7. ВОЛЕЙБОЛ

7.1. Фори і тотали на матч вказуються в очках, якщо в тиражу не вказано інше.

7.2. У волейбольному матчі 1-4 сети відіграють до 25 очок, якщо в ігровому варіанті або в тиражу не вказано інше.

7.3. Ігрові варіанти реєструються на наступні події:

- на перемогу в матчі або в сеті;

- на тотал матчу або сету;

- на фору в матчі або в сеті;

- чи буде тай-брейк у матчі (тай-брейком у волейбольному матчі називається п'ята партія).

7.4. Якщо змінений регламент матчу (1-4 сети гралися до 21 очка або навпаки), то ставки на ігрові варіанти на:

- Перемогу команди в матчі;

- Перемогу команди в сеті;

- Точний рахунок матчу;

розраховуються згідно зареєстрованими коефіцієнтами, а всі інші ігрові варіанти підлягають поверненню з коефіцієнтом “1”.
 7.5. “Золотий сет” не враховується при розрахунку матчу

8. ПЛЯЖНИЙ ВОЛЕЙБОЛ, НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС, БАДМІНТОН

8.1. Фори і тотали на матч вказуються в очках, якщо не вказано інше.

8.2. Ігрові варіанти реєструються на наступні події:

- на перемогу в матчі або в сеті;

- на тотал в матчі або в сеті;

- на фору в матчі або в сеті;

- чи буде тай-брейк у матчі (тай-брейком у волейбольному матчі називається п'ята партія).

8.3. Якщо матч був перерваний або ж одна з команд з будь-якої причини відмовилася продовжувати гру чи вона була дискваліфікована, то:

8.3.1. якщо повністю зіграний хоча б один сет:

- ігрові варіанти на перемогу в матчі вважаються дійсними, при цьому переможець матчу визначається відповідно до суддівського рішення;

- ігрові варіанти фактично завершилися до моменту переривання матчу, вважаються дійсними;

- ігрові варіанти на матч на фору по геймах і сетах незалежно від рахунку підлягають поверненню з коефіцієнтом виграшу «1»

8.3.2. якщо повністю не зіграний перший сет:

- всі ігрові варіанти на результати, підсумки яких визначені до моменту переривання матчу, розраховуються за цими підсумками, а ігрові варіанти на результати, підсумки яких не визначені, розраховуються з коефіцієнтом виграшу «1».

Приклад розрахунку ігрових варіантів на пляжному волейболі в ситуації, коли друга команда відмовилася продовжувати гру через травми: Матч був перерваний у другому сеті з рахунком -1: 0 (21:15, 19:20):

- ігровий варіант на «тотал 2-го сету більше (38.5)» - виграш

- ігровий варіант на «тотал 2-го сету менше (38.5)» - програш

- ігровий варіант на «тотал 2-го сету більше (40.5) – повернення з коефіцієнтом виграшу «1»

- ігровий варіант на перемогу другої команди - програш

- ігровий варіант на «фору першої команди в матчі (-5.5)» - повернення  з коефіцієнтом виграшу «1»

9. ВОДНЕ ПОЛО, ГАНДБОЛ, ПЛЯЖНИЙ ФУТБОЛ, ФЛОРБОЛ, ФУТЗАЛ, ХОКЕЙ НА ТРАВІ

9.1. Ігрові варіанти на ці види спорту приймаються на основний час, обумовлений регламентом матчу, якщо не вказано інше.

10. ФОРМУЛА-1, НАСКАР, МОТО ГРАН-ПРІ

10.1. Ігрові варіанти у "Формулі-1", "НАСКАР", "Мото Гран-прі" реєструються на наступні результати подій:

10.1.1. Ігровий варіант «На переможця гонки». Переможцем вважається гонщик, який посів перше місце в підсумковій класифікації; 

10.1.2. Ігровий варіант на певне місце гонщика в підсумковому протоколі;

10.1.3. Ігровий варіант "Завершить - не завершить". Пропонується передбачити, завершить або не завершить відповідний гонщик дистанцію. Якщо за результатами змагань гонщик класифікований, вважається таким, що він закінчив гонку;

10.1.4. Ігровий варіант «Найшвидше коло». Необхідно передбачити, хто з гонщиків швидше за всіх проїде одне коло;

10.1.5. Ігровий варіант "Хто вище".  Пропонується вказати гонщика, який виступить краще. При цьому найкращим вважається гонщик, що зайняв за підсумковим протоколом більш високе місце. Якщо обидва гонщики зійшли з дистанції, то найкращим вважається гонщик, який пройшов більше кіл (якщо обидва гонщики зійшли на одному колі – виплата призів здійснюється з коефіцієнтом «1»);

10.1.6. Ігровий варіант "Яка команда краще в гонці". У запропонованих парах команд (в кожній команді по два гонщика) необхідно  вказати, яка команда виступить краще. При цьому найкращою буде вважатися команда:

- у якій більше гонщиків закінчили гонку і були класифіковані;

- при однаковій кількості класифікованих гонщиків найкраща команда визначається за сумою місць, зайнятих гонщиками цих команд. Чим менше ця сума, тим краще виступила команда (при однаковій сумі – виплата призів здійснюється з коефіцієнтом «1»). Якщо після початку тиражу з будь-яких причин відбулася заміна гонщиків в командах, то ігрові варіанти, які буди зареєстровані, на ці команди, підлягають поверненню з коефіцієнтом «1»

10.2. Місця гонщиків визначаються за офіційним підсумковим протоколом, опублікованим відразу після закінчення гонки. Наступні після гонки дискваліфікації гонщиків і зміни в протоколі до уваги не беруться.

10.3. Прогрівочне коло входить в залік гонки.

10.4. У спірних ситуаціях зі ставками в ігрових варіантах на переможця та подіум,  результат приймається за процедурою нагородження.

10.5. Всі ігрові варіанти зберігають силу до закінчення етапу незалежно від можливого перенесення часу старту і його дати.

10.6. Пропонуються наступні види ігрових варіантів на кваліфікацію:

10.6.1. Ігрові варіанти «На переможця кваліфікації» , переможцем вважається гонщик, який посів перше місце у зазначеній кваліфікації.

10.6.2. Ігровий варіант «Хто вище».  Пропонується вказати гонщика, який виступить краще. При цьому найкращим вважається гонщик, що показав кращий заліковий час кваліфікаційного кола і зайняв по протоколу більш високе місце в зазначеній кваліфікації.

10.7. Виплата призів по ігровим варіантам  на пілота, а також на порівняння даного пілота з іншими гонщиками, що не показав заліковий час кваліфікаційного кола у зазначеній кваліфікації, здійснюється з коефіцієнтом виграншу «1».

10.8. Перевірити вірність результатів Ви можете на наступних сайтах:

www.formula1.com

www.nascar.com

www.motogp

11. БОКС / ЄДИНОБОРСТВА

11.1. Ігрові варіанти на бокс/єдинобоства пропонується реєструвати на наступні результати події:

- перемога - включає в себе перемогу рішенням суддів, перемогу нокаутом, перемогу технічним нокаутом, перемогу технічним рішенням з урахуванням очок, дискваліфікацію суперника або його відмову, перемогу больовим / задушливим прийомом або здаванням суперника;

- дострокова перемога - включає в себе нокаут, технічний нокаут, дискваліфікацію суперника або його відмову, перемогу больовим / задушливим прийомом або здаванням суперника;

- тривалість бою. Пропонується передбачити кількість раундів, а також раунд закінчення бою. При розрахунку враховується кількість тільки повних завершених раундів;

-перемога в раунді – - якщо боєць відмовився продовжувати бій в перерві між раундами, або після удару гонга, про початок наступного раунду, не виходить на нього, то виграшним вважається останній проведений раунд;

- Якщо кількість раундів змінилася, то ігрові варіанти на результат бою та на метод його досягнення залишаються дійсними, а ігрові варіанті на кількість раундів підлягають виплаті з коефіцієнтом виграшу «1»

- У змішаних бойових мистецтвах (єдиноборствах), в разі нічиї ігрові варіанти на перемогу учасників розраховуються з коефіцієнтом виграшу "1". Інші результати розраховуються за фактичним результатом.

12. АВСТРАЛІЙСЬКИЙ ФУТБОЛ

12.1. В австралійському футболі пропонується реєструвати ігрові варіанти на перемогу однієї з команд в матчі, а також на перемогу з урахуванням "фори". Ігрові варіанти на матч приймаються без урахування овертайму, якщо в лінії не вказано інше. Якщо матч закінчився внічию, по всіх ігрових варіантах на перемогу в матчі проводиться виплата з коефіцієнтом виграшу «1».

12.2. Ігровий варіант на "тотал" (сумарна кількість очок набраних командами в матчі). Якщо результат співдає із запропонованим Оператором значенням Тоталу, то виграш розраховується з коефіцієнтом «1»

12.3. В ігрових варіантах на "фору" і "тотал" дозволяється робити «придбання(покупку)» додаткової фори або тотала. .

12.4. Пропонуються реєструвати ігрові варіанти на окремі чверті та половини матчу.

13.ХОКЕЙ З М'ЯЧЕМ

13.1. Ігрові варіанти приймаються тільки на основний час (крім спеціально обумовлених випадків).

13.2. Ігрові варіанти на  різні значення фор і тоталів, на індивідуальний тотал команди (при наявності коефіцієнтів). Якщо результат співдає із запропонованним Оператором індивідуальним тоталом, виплатапризу здійснюється з коефіцієнтом виграшу «1».

13.3. Ігрові варіанти на результативність періодів - забороняються.

13.4. Якщо матч з яких-небудь причин не дограли до кінця основного часу, то виплата призу здійснюється з коефіцієнтом виграшу «1»

13.5. Статистичні дані беруться з сайтів:

www.rusbandy.ru (Росія)

14. БІАТЛОН

14.1. Ігрові варіанти на переможця гонки. Переможцем гонки вважається учасник, який посів у підсумковому протоколі перше місце. Якщо переможців двоє і більше або якщо один з перерахованих учасників не стартує, ставки на дані ігрові варіанти підлягають поверенню з коефіцієнтом «1». 

14.2. Ігрові варіанти "Хто вище". Необхідно назвати учасника (для естафети - команду), які в підсумковому протоколі будуть вище. Якщо обидва учасники зійшли з дистанції або один з учасників не стартував – ставки на дані ігрові варіанти підлягають поверенню з коефіцєнтом «1»

14.3.  Ігрові варіанти на визначення фінішної позиції учасника. Пропонується вказати на якому місці фінішує учасник гонки, варіанти: 1-3 місця, 4 -10 місця, 11+ (тобто нижче 11-го місця у фінішному протоколі).

14.4.  Ігрові варіанти на загальну кількість промахів учасників гонки. Якщо результат співпадає із запропонованним Оператором значенням Фори виграш розраховується з коефіцієнтом «1». Якщо учасник гонки не фінішував –ставки на дані ігрові варіанти підлягають поверненню з коефіцієнтом «1».

14.5. Ігрові варіанти на кількість промахів на вогневих рубежах (1-й рубіж, 2-й, 3-й, 4-й тощо). Результати в ігрових варіантах, що фактично завершилися до моменту сходу (дискваліфікації) учасника вважаються дійсними. 

Приклад. Учасник зійшов з дистанції після двох вогневих рубежів, ігрові варіанти на кількість промахів на 1-му і 2-му рубежах вважаються дійсними, а ігрові варіанти на 3-му і 4-му рубежі розраховуються з коефіцієнтом виграшу «1».

14.6. Ігрові варіанти "Хто зробить більше промахів"(Порівняння). Із пропонованих пар учасників необхідно назвати учасника, який допустить більшу (сумарну) кількість промахів. При рівній кількості промахів  або  якщо один з учасників не стартував або не фінішував виплата призу розраховується із коефіцєнтом виграшу «1».

14.7. Ігрові варіанти "Представник, якої з команд вище"(Порівняння). Пропонується вгадати команду, представник якої буде вище в підсумковому протоколі гонки.

14.8. Підсумкові результати учасників гонки визначаються згідно з офіційним протоколом гонки, опублікованим відразу ж після її закінчення на офіційному сайті. Подальші дискваліфікації учасників і будь-які зміни в підсумковому протоколі в розрахунок не приймаються.

14.9. Перевірити вірність результатів Ви можете на наступних сайтах:

www.biathlonworld.com

15. БІЛЬЯРД, СНУКЕР, ДАРТС

15.1. Пропонуються реєструвати ігрові варіанти на наступні результати подій:

- на чисту перемогу гравця в матчі;

- на гру з форою по партіях в матчі;

- на сумарну кількість (тотал) партій в матчі.

15.2. Всі ігрові варіанти на матч зберігають силу до закінчення турніру, в рамках якого вони проходять.

15.3. Якщо в матчі один з учасників з будь-якої причини відмовляється продовжувати гру чи він дискваліфікований, то у всіх недограних партіях йому зараховується поразка, і виплата призу відбувається по отриманому результату. Якщо відмова (дискваліфікація) сталася до початку матчу, то виплата призу розраховується із коефіцієнтом «1».

15.4. Якщо змінений регламент, то ігрові варіанти на перемогу гравця в матчі розраховуються за зареєстрованими коефіцієнтами, а ігрові варіанти на фору та тотал підлягають розрахунку з коефіцієнтом виграшу «1».

16. РЕГБІ

16.1. Ігрові варіанти на регбійні матчі пропонується реєструвати на чисту перемогу однієї з команд, нічию або перемогу з форою.

16.2. Ігрові варіанти на сумарну кількість забитих голів ("тотал"). Якщо результат співпадає із запропонованним Оператором значенням Тоталу, то виплата виграшу розраховується із коефіцієнтом «1».

16.3. Ігрові варіанти на чисту перемогу однієї з команд або нічию реєструються тільки на основний час. Ігрові варіанти з форою і "тоталом" реєструються з урахуванням можливого додаткового часу.

16.4. Якщо матч з яких-небудь причин не зіграний в оголошений день, то виплата призів здійснюється з коефіцієнтом виграшу «1»

17. ШАХИ, ШАШКИ

17.1. Ігрові варіанти у шахах і шашках пропонується реєструвати на чисту перемогу або нічию одного з учасників (команд) або на перемогу з форою.

17.2. Реєструються ігрові варіанти на вихід до наступного кола, перемогу в турнірі, "білі-чорні".

18. ЛЕГКА АТЛЕТИКА

18.1. Ігрові варіанти в легкій атлетиці пропонується реєструвати на наступні результати подій:

- Перемога в турнірі. Визначається за офіційним підсумковим протоколом, опублікованим відразу після закінчення змагання.

- Хто краще. У цій грі кращим буде визнаний той з учасників, який займе більш високе місце в підсумковому протоколі. Якщо обидва учасники вибули на попередній стадії, кращим буде визнаний той, хто пройшов в більш високу стадію. У разі рівного розподілу цього показника, виплата призів здійснюється з коефіцієнтом виграшу «1».

18.2. Місця спортсменів визначаються за офіційним підсумковим протоколом, опублікованим відразу після закінчення змагання. Подальші можливі дискваліфікації спортсменів і зміни в протоколі Оператором в розрахунок не приймаються.

18.3. У разі зняття спортсмена, зазначеного в лінії, до початку змагання ігрові варіанти на цього спортсмена підлягають поверненню з коефіцієнтом «1». У цьому випадку ігрови варіанти "переможець - будь-який інший" також підлягає поверненню з коефіцієнтом «1».

18.4. Учасник вважається таким, що стартував, в разі його виходу на будь-який з попередніх етапів.

19. ГОЛЬФ

19.1. Ігрові варіанти в гольфі пропонується реєструвати на наступні результати подій:

- Порівняння двох учасників турніру. Переможцем вважається учасник, який показав найменший рахунок. У разі однакового рахунку ставки по цим ігровим варіантам підлягають поверненню з коефіцієнтом виграшу «1»

- Тотал рахунку 1-го місця - це рахунок гравця, оголошеного переможцем турніру.

- Тотал рахунку 2-го місця - це рахунок гравця, який фінішував на другому місці в турнірі. Якщо фінішували на другому місці більше одного, то враховується рахунок тільки одного гравця, що фінішував.

19.2. Рахунок гравця - удари, зроблені гравцем по м'ячу під час турніру при проходженні лунок.

19.3. Якщо один гравець знімається з турніру, то іншого гравця вважають переможцем. Якщо обидва знімаються з турніру, тоді найнижчий рахунок після того, як гравці знялися з турніру, визначить переможця.

19.4. Якщо гравець дискваліфікований після старту, або йде до завершення 2-х раундів, або знімається до завершення турніру, іншого вважають переможцем.

19.5. Якщо гравець буде дискваліфікований протягом 3-го або 4-го раунду, а інший гравець вже знявся з турніру, то дискваліфікований гравець вважається переможцем.

19.6. Всі результати беруться з офіційних сайтів турнірів.

20. ВЕЛОСПОРТ, ЛИЖІ (гонка, стрибки з трампліну)

20.1. Ігрові варіанти пропонуються на наступні результати подій:

- На перемогу в гонці;

- Хто краще. Кращим буде визнаний той з учасників, який займе більш високе місце в підсумковому протоколі;

20.2. Результати учасників визначаються за офіційним підсумковим протоколом, опублікованим відразу після закінчення гонки. Подальші дискваліфікації спортсменів і зміни в протоколі Оператором в розрахунок не приймаються.

20.3. У разі зняття спортсменів, зазначених у тиражу, до початку гонки, ставки на дані ігрові варіанти цих спортсменів підлягають поверненню з коефіцієнтом «1»

21. КЕРЛІНГ

21.1. Ігрові варіанти на керлінг пропонуються на наступні результати подій:

 • На перемогу в матчі;
 • На фору і тотал.

21.2. Ігрові варіанти на матч реєструються з урахуванням екстраенда.

21.3. Інформацію та результати змагань по керлінгу, можна перевірити за наступним сайтом: www.worldcurling.org

22. КУЛІ

22.1. Ігрові варіанти на кулі пропонуються наступні результати подій:

- На перемогу в матчі;

- На фору і тотал по сетах.

22.2. Якщо перемога в матчі присуджується гравцеві до закінчення всіх сетів, то всі ставки по ігрових варіантах на матч підлягають поверненню з коефіцієнтом виграшу “1”, за винятком тих, що фактично завершилися до моменту переривання.

23. КІБЕРСПОРТ

23.1. Особливості розрахунку та реєстрації ігрових варіантів у кіберспорті:

- Розрахунок ігрових варіантів на кіберспорт здійснюється на підставі Загальних правил з урахуванням специфіки розрахунку ігрових варіантів, яка властива відповідній  кіберспортивній дисципліні.

- Формати проведення кіберспортивних ігор Bo1, Bo2, Bo3 тощо (Англ. Best of 1, 2, 3, 5 тощо) - загальна кількість карт в матчі, в яких необхідно набрати переважаючу кількість перемог. Переможець матчу визначається за сумою виграних карт, наприклад, Bo3 - мінімум 2 карти, для Bo5 необхідні 3 перемоги тощо.

- Ігрові варіанти у Кіберспорті приймаються на наступні дисципліни: Dota 2/League of Legend, World of Tanks, Overwatch, StarCraft 2, Counter-Strike: Global Offensive, Hearthstone, PUBG

23.2. Dota 2/League of Legends

23.2.1. Підсумковий розрахунок та визначення переможців за ігровими варіантами проводиться за даними, зафіксованими на момент відразу після руйнування головної будівлі (Фортеці / Нексуса) одного з супротивників. Аналогічним чином проводиться розрахунок та визачення переможців, якщо одна з команд здасться (фортеця / нексус в цьому випадку не руйнується прямим впливом противника). Перемога присуджується команді-противнику тих, що здалися.

23.2.2. У разі технічної поразки в раунді (на карті) або всьому матчі розрахунок результатів та визначення переможців, не визначених на момент оголошення ТП за допомогою ігрового змагання, проводиться з коефіцієнтом виграшу «1». Технічна поразка - ddos атака, запізнення команди або учасника, заміна гравця по ходу матчу і інші обставини за рішенням суддів чи організаторів. Розрахунок з коефіцієнтом виграшу "1",  можливий лише до початку гри (вихід крипів / міньйонів з бараків на лінії). Подальші ігрові варіанти при технічній поразці або будь-яких незапланованих ситуаціях (disconnect, вихід (leave) гравців кожної з команд тощо) розраховують та визначають переможців відповідно до результатів. Технічна поразка на карті враховується при розрахунку ігрових варіантів (перемога / фора /тотал) на весь матч. Нумерація карт в лінії в разі технічної поразки так само враховує раунд (карту), виграну по ТП.

23.2.3. Тотали і фори в даній дисципліні даються на вбивства (kills) головних героїв і карти.

23.2.4. Перевага в карту до початку події. За рішенням регламенту / суддів (не плутати з технічною поразкою або ігровими варіантами на фору) в деяких випадках одній з команд може бути присуджена перемога в 1 карту "заочно". У лінії, і при результатах на тотал раундів (карт) або на перемогу в конкретній (в послідовності) карті, дана "заочна" карта не враховується. Тобто, першою картою в Лінії вважається перша реально зіграна учасниками карта.

23.2.5. Ігровий варіант "First Blood" (англ. - "перше вбивство") визначається як вбивство ігрового героя (чемпіона) героями (чемпіонами) команди-суперника. Перше вбивство на карті нейтральними юнітами або кріпами / міньйонами суперника не враховується, і ігровий варіант зберігає свою силу до першого вбивства героя саме героями команди-суперника. Ставка "Will take first 10 kills on map" (англ. - набере першою 10 вбивств на карті) дається на команду, яка першою "набере" до свого активу 10 вбивств (kills) героїв (чемпіонів) команди-суперника на карті.

23.2.6. Ре-хост (Re-host) перестворення "відкат" ігрової ситуації до моменту авто-збереження в певний момент часу (в разі падіння сервера, мережевих неполадок, DDOS-атак ттощо) не є підставою для повернення ставок з коефіцієнтом виграшу «1».

23.3. Counter Strike: Global Offensive

23.3.1. Перемога в раунді, досягається вбивством всіх суперників на карті, підривом / знешкодженням бомби або закінченням часу на таймері раунду.

23.3.2. Матч вважається таким, що почався, після першого вбивства в "пістолетному" раунді.

23.3.3. Перемога на карті досягається перемогою мінімум в 16 раундах (або відповідно до регламенту турніру). У ситуації з нічиєю на карті (коли рахунок по раундах становить: 15-15) організаторами може призначатися 6 або 10 додаткових раундів, так званий "овертайм" (ОТ). Перемога в овертаймі присуджується тій команді, яка досягне переваги з розривом в 2 раунди, або якщо одна з команд не може "наздогнати" суперника за рахунком за відведену кількість раундів (наприклад, при рахунку 19-15, 21-17 тощо ). У разі нічиєї (21-21) призначаються ще 6 (10) додаткових раундів.

23.3.4. Якщо подія починається з переваги в рахунку однієї з команд, згідно з регламентом або рішенням суддів, всі ігрові варіанти розраховуються з коефіцієнтом виграшу "1", за винятком випадків, коли ця інформація була вказана в тиражу.

23.3.5. У разі зміни формату матчу (кількості карт, раундів або інших регламентованих норм) проводиться розрахунок з коефіцієнтом виграшу "1", за винятком ігрових варіантів результати, які вже були визначені.

23.3.6. Ігрові варіанти на фори і тотали пропонуються на раунди, карти, а також на вбивства (kills) в конкретний проміжок часу.

23.3.7. Ігрові варіанти на результати, які фактично визначені до моменту переривання гри / відмови команд або технічної поразки, розраховуються за результатами. Ігрові варіанти, результат яких не визначений на момент зупинки, розраховуються з коефіцієнтом виграшу "1".

23.3.8. Ігрові варіанти приймаються як на стандартні перемоги / нічиї, так і на фори (вбивства, карти, раунди), а також специфічні результати, наприклад "Переможець в N раунді на N-й карті" або "Переможець Турніру" тощо.

23.4. Starcraft 2

23.4. 1. Ігровів варіанти пропонується реєструвати на результати подій: перемогу,фори і тотали.

23.4.2.Ігрові варіанти вважаються дійсними після початку гри і підтвердження з боку гравців і / або суддів.

23.4.3. У разі технічної поразки, присудженої до початку гри, розрахунок ігрових варіантів проводиться з коефіцієнтом виграшу "1". У разі призначення технічної поразки після початку гри, всі ігрові варіанти залишаються дійсними, за умови, що результат може бути визначений на момент переривання і оголошення про технічну поразку одному з учасників.

23.5. HearthStone

23.5.1. Ігрові варіанти пропонується реєструвати на результати подій: перемогу,   фори і тотали.

23.5.2. Ігрові варіанти вважаються дійсними після початку гри. Початком гри вважається, коли у обох гравців вийшла перша карта з колоди.

23.5.3. У разі повної зупинки / переривання гри (без можливості дограшу / продовження) або технічної поразки, всі результати, які можливо визначити на цей момент, розраховуються за результатами. Результати, які неможливо визначити, розраховуються з коефіцієнтом виграшу "1" (за умови, що гра не буде продовжена напротязі 12 годин з моменту зупинки/переривання даної гри).

23.5.4. Гравцеві, що не дограв матч до кінця з будь-якої причини (ДДОС-атака, розрив мережевого з'єднання), зараховується поразка в поточній та наступних іграх.

23.6. Overwatch

23.6.1. Ігрові варіанти пропонується реєструвати на результати на подій: перемогу/нічию, фори та тотали.

23.6.2. Ігрові варіанти вважаються дійсними після початку гри.

23.6.3. У разі повної зупинки / переривання гри (без можливості дограшу / продовження) або технічної поразки, всі результати, які можливо визначити на цей момент, розраховуються за результатами. Результати, які неможливо визначити, розраховуються з коефіцієнтом виграшу "1" (за умови, що гра не буде продовжена згідно напротязі 12 годин з моменту зупинки/переривання даної гри ).

23.7. World of Tanks

23.7.1. Ігрові варіанти пропонується реєструвати на результати подій: перемога/нічия, фори та тотали.

23.7.2. Ігрові варіанти вважаються дійсними після початку гри.

23.7.3. У разі повної зупинки / переривання гри (без можливості дограшу / продовження) або технічної поразки, всі результати, які можливо визначити на цей момент, розраховуються за результатами.Результати, які неможливо визначити, розраховуються з коефіцієнтом виграшу"1" (за умови, що гра не буде продовжена напротязі 12 годин з моменту зупинки/переривання даної гри)).

 

23.8. PUBG

23.8.1. Ігрові варіанти пропонується реєструвати на результати подій: 

- на тотал вбивств, скоєних, гравцем\командою, 

-на потрапляння в топ, гравцем або командою, які представлені в тиражу. 

Визначення терміну ТОП –це кількість тих гравців\команд на мапі, що вижили.

23.8.2. Якщо гра для гравця перервана через його відмову – ігрові варіанти на всі результати цієї гри анулюються, за винятком тих випадків, коли результати ігрових варіантів вже були визначені на момент зупинки гри.

23.8.3. Якщо гра перервана з технічних причин на сервері або через технічні неполадки у гравця, ігрові варіанти на всі результати цієї гри анулюються, за винятком тих випадків, коли результати ігрових варіантів вже були визначені на момент зупинки гри

23.9. Інформаційні джерела, які використовуються Оператором (проте, якими не обмежується) при визначенні офіційних результатів кіберспортивних подій:

23.9.1. офіційні сайти турнірів або організаторів ігор.

http://game-tournaments.com/

http://www.gosugamers.net/

http://esportlivescore.com/l_ru.html

http://www.hltv.org/

https://www.dotabuff.com/

23.9.2. стрімінгові та відео-сервіси:

https://www.twitch.tv/

https://www.youtube.com/

24. КРИКЕТ

24.1. В крикеті пропонується реєстрація ігрових варіантів на перемогу однієї з команд в матчі. Якщо матч закінчився внічию, по всіх ставках на перемогу в матчі проводиться виплата призу з коефіцієнтом виграшу «1» , за виключенням тих випадків, коли ігрові варіанти на нічию пропонувалися в тиражу.

24.2. Ігрові варіанти розраховуються на основі офіційного результату, оголошеного керуючим органом відповідного матчу або турніру.

24.3. У разі якщо матч був зіграний в повному обсязі, але переможець матчу був визначений одним із способів, передбачених керуючим органом матчу або турніру, то всі ігрові варінати розраховуються згідно з офіційно оголошеним результатом.

25. ВІРТУАЛЬНИЙ ФУТБОЛ

25.1. Віртуальна Футбольна Ліга (VFL) складається з 16 команд і сезонів, що відбуваються безперервно. Кожен сезон складається з 30 віртуальних ігрових днів (домашні матчі та ігри на виїзді).

25.2. Особливості :

- Один сезон триває 141 хвилину і включає в себе 30 турів;

- Один ігровий тур складається з восьми матчів;

- Тривалість одного матчу становить 4 хвилини 35 секунд;

- Кожен матч складається з: "доматчевого" періоду; "Першого тайму"; "Другого тайму"; "Постматчевого" періоду;

-"Доматчевий" період передвіщає початок зустрічі і триває 60 секунд. Тривалість кожного тайму становить 45 хвилин, як в реальному футболі, демонструється тільки нарізка небезпечних моментів загальною тривалістю 1 хвилина 30 секунд, перерва між таймами становить 10 секунд. В кінці кожної зустрічі 10 секунд відводиться на "Постматчевий" період, а також 15 секунд на завершення "Віртуального ігрового туру".

25.3. Реєстрація ігрових варіантів на матчі ВФЛ припиняється за 10 секунд до початку матчу. Ігрові варіанти можна робити на всі майбутні матчі поточного сезону. У кожному "Ігровому дні" представлені всі ігри обраного туру з поточними коефіцієнтами.

25.4. Ігрові варіанти, пропонується реєструвати на наступні результати подій:

- Основний час (Перемога КОМ1; Нічия; Перемога КОМ2);

- ФОРА (Ф1; Ф2);

- Перший тайм (Перемога КОМ1; Нічия; Перемога КОМ2);

- Тотал (більше; менше);

- Точний рахунок (від 0:0 до 3:3; інший);

- Хто заб'є наступний гол за рахунку 0:0? (КОМ1; Ніхто; КОМ2).

25.5. Розрахунок ігрових варіантів проводиться відразу ж після закінчення матчу.

25.6. Результат кожної події не визначається Оператором, а також не залежить ні від Оператора, ні від гравців, ні від суми зроблених ставок.

25.7, У разі якщо подія не відбулася через збій роботи програми, а також в разі технічних помилок таких як відображення некоректних ставок у ігрових варіантах або коефіцієнтів, за ігровими варіантами буде проведене повернення з коефіцієнтом виграшу «1».

25.8. Обрив з'єднання, збої в комунікаціях, помилки браузера, закриття вікна й інші технічні причини не є підставою для скасування ігрових варіантів, так як вони не впливають ні на хід матчу, ні на їх результат, ні на розрахунок ставки. Затримки в трансляції також не є причиною для відміни ігрових варіантів.

25.9. Гравець особисто несе відповідальність за правильність вибору ігрового варіанту.

26. ВІРТУАЛЬНИЙ БАСКЕТБОЛ

26.1. Віртуальна Баскетбольна Ліга (VBL) складається з 16 команд і сезонів, що відбуваються безперервно. Кожен сезон складається з 30 віртуальних ігрових днів (домашні матчі і ігри на виїзді).

26.2. Особливості:

- Один сезон триває 108 хвилин і включає в себе 30 турів;

- Один ігровий тур складається з восьми матчів;

- Тривалість одного матчу становить 3 хвилини 30 секунд;

- Кожен матч складається з: "доматчевого" періоду; "Матч"; "Постматчевого" періоду.

26.3. "Доматчевий" період передвіщає початок зустрічі і триває 15 секунд. Тривалість матчу становить 2 хвилини 40 секунд, як в реальному баскетболі, демонструється тільки нарізка небезпечних моментів загальною тривалістю 1 хвилина 30 секунд. В кінці кожної зустрічі 35 секунд відводиться на "Постматчевий" період.

26.4. Реєстрація ігрових варіантів на матчі ВБЛ припиняється за 10 секунд до початку матчу. Ігрові варіанти можна робити на всі майбутні матчі поточного сезону. У кожному "Ігровому дні" представлені всі ігри обраного туру з поточними коефіцієнтами.

26.5. Ігрові варіанти пропонується реєструвати на наступні результати подій:

- Перемога в матчі (Перемога КОМ1; Перемога КОМ2);

- ФОРА (Ф1; Ф2);

- Перша половина (Перемога КОМ1; Нічия; Перемога КОМ2, Фора Ф1; Ф2, Тотал більше; менше);

- Тотал (більше; менше);

- Індивідуальний тотал.

26.6. Розрахунок ігрових варіантів проводиться відразу ж після закінчення матчу.

26.7. Результат кожної події не визначається Оператором, а також не залежить ні від Оператора, ні від гравців, ні від суми зроблених ставок.

26.8. У разі якщо подія не відбулася через збій роботи програми, а також в разі технічних помилок таких як, відображення некоректних ставок у ігрових варіантах або коефіцієнтів, за ігровими варіантами буде проведене повернення з коефіцієнтом виграну «1».

26.9. Обрив з'єднання, збої в комунікаціях, помилки браузера, закриття вікна й інші технічні причини не є підставою для скасування ігрових варіантів, так як вони не впливають ні на хід матчу, ні на їх результат, ні на розрахунок ставки. Затримки в трансляції також не є причиною для відміни ігрових варіантів.

26.10. Гравець особисто несе відповідальність за правильність вибору ігрового варіанту.

27. ВІРТУАЛЬНИЙ ТЕНІС

27.1. Віртуальний теніс складається з двох турнірів Grandstand Open та Britannia Open, в кожному з яких беруть участь по 16 гравців.

27.2. Особливості:

- один турнір складається з 15 матчів та проходить в 4 етапи: 1/8 фіналу, 1/4 фіналу, півфінал, фінал;

- тривалість одного турніру 26 хвилин, етапи по кожному турніру змінюються по черзі:

1/8 Britannia Open

фінал Grandstand Open

1/4 Britannia Open

1/8 Grandstand Open

півфінал Britannia Open

1/4 Grandstand Open

фінал Britannia Open

півфінал Grandstand Open

- тривалість одного етапу / матчу 3 хв 45 сек;

- матчі граються за трьохсетовим форматом (до перемоги в двох сетах).

27.3. Реєстрація ігрових варіантів на майбутній етап Grandstand Open проводиться під час проведення відповідного етапу Britannia Open і навпаки.

27.4. Ігрові варіанти пропонується реєструвати на наступні результати подій:

- Перемога в матчі (П1 - перемога 1 ГРАВЦЯ, П2 - перемога 2 ГРАВЦЯ);

Тотал (більше, менше) - розраховується по геймах;

Точний рахунок (2:0; 2:1; 0:2; 1:2);

Перемога в 1 сеті (П1 - перемога 1 ГРАВЦЯ, П2 - перемога 2 ГРАВЦЯ);

Тотал 1 сет (більше, менше) - розраховується по геймах першого сету.

27.5. Розрахунок ігрових варіантів проводиться відразу ж після закінчення матчу.

27.6. Результат кожної події не визначається Оператором, а також не залежить ні від Оператора, ні від гравців, ні від суми зроблених ставок.

27.7.У разі якщо подія не відбулася через збій роботи програми, а також в разі технічних помилок таких, як відображення некоректних ставок у ігрових варіантах або коефіцієнтів, за ігровими варіантами, буде проведене повернення з коефіцієнтом виграшу «1».

27.8. Обрив з'єднання, збої в комунікаціях, помилки браузера, закриття вікна і інші технічні причини не є підставою для скасування ігрових варіантів, так як вони не впливають ні на хід матчу, ні на їх результат, ні на розрахунок ставки. Затримки в трансляції також не є причиною для відміни ігрових варіантів..

27.9. Гравець особисто несе відповідальність за правильність вибору ставки.

28. ОЛІМПІЙСЬКІ ІГРИ

28.1. Ігровий варіант "Переможець Олімпійських ігор". Пропонується вказати країну-учасницю, яка займе перше місце в підсумковій таблиці медалей (див. Olimpic Results Medal Table). Якщо переможцем виявиться більш ніж одна країна-учасниця, то ставки в ігрових варіантах на перемогу цих країн розраховуються з коефіцієнтом виграшу «1»

28.2. Пропонується ігрові варіанти на зайняті країнами-учасницями місця в підсумковій таблиці медалей.

28.3. Ігрові варіанти "Хто вище". Пропонується вказати, яка з країн-учасниць буде вище в підсумковій таблиці медалей. Якщо обидві країни-учасниці зайняли однакові місця, по даних ігрових варіантах проводиться виплата виграшів з коефіцієнтом «1»

28.4. Якщо не всі комплекти медалей будуть розіграні, то ігрові варіанти на події "Переможець", "Хто вище", тотал золотих, загальних медалей і порівняння по золотих медалях - будуть розраховані з коефіцієнтом виграшу «1»

29. UFC

29.1. Ігрові варіанти на UFC пропонується реєструвати на наступні події:

- «перемога» - включає в себе перемогу рішенням суддів, перемогу нокаутом, перемогу технічним нокаутом, перемогу технічним рішенням з урахуванням очок, дискваліфікацію суперника або його відмову, перемогу больовим/задушливим прийомом або здачею суперника;

- «дострокова перемога» - включає в себе нокаут, технічний нокаут, дискваліфікацію суперника або його відмову, перемогу больовим/задушливим прийомом або здачею суперника;

- «тривалість бою. Пропонується передбачити кількість проведених раундів. Половиною 5(п'яти) хвилинного раунду вважається 2 хвилини 30 секунд, у такому випадку 2.5 раунду - це буде 2 хвилини 30 секунд 3(третього) раунду. У разі, якщо поєдинок закінчується рівно в середині (2 хвилини 30 секунд) раунду, ігровий варіант "більше/менше" на загальну кількість проведених раундів буде розрахований з коефіцієнтом виграшу «1».

- «перемога в раунді» - якщо боєць відмовився продовжувати бій в перерві між раундами, або після удару гонга, про початок наступного раунду, не виходить на нього, то виграшним вважається останній проведений раунд.

29.2. Якщо кількість раундів змінилася, то ігрові варіанти на результат бою та на метод його досягнення залишаються дійсними, а ігрові варіанти на кількість раундів підлягають виплаті з коефіцієнтом виграшу «1».

29.3. На турнірах UFC, в разі нічиєї, ігрові варіанти на перемогу учасників підлягають виплаті з коефіцієнтом виграшу «1». Інші ігрові варіанти розраховуються за фактичним результатом.

Генеральний директор                                                                        А.С.Бочковський

 

Додаток №4

до Умов випуску та проведення

державної грошової тиражної лотереї тото

«ПАРІ-МАТЧ СПОРТ»

Правила реєстрації та використання ігрового рахунку гравця в мережі Інтернет

1. Для реєстрації ігрового варіанту та участі у Лотереї через мережу Інтернет, гравець повинен зареєструвати власний ігровий рахунок на Інтернет сайті Лотереї. Для реєстрації, гравець повинен коректно та в повному обсязі заповнити всі необхідні поля форми заявки. До форми вносяться як персональні дані гравця, так й додаткові (не персоналізовані) для подальшої ідентифікації при відновленні доступу до рахунку.

2. При зміні будь-яких персональних даних, гравець повинен оновити їх на своєму ігровому рахунку. Оновлення персональних та інших даних гравця, можливо шляхом внесення змін через Інтернет сайт в особистому кабінеті або шляхом написання відповідного запиту у службу по роботі з гравцями Лотереї за допомогою електронної пошти (e-mail).

3. Гравець має право відкрити тільки один ігровий рахунок. Право на відкриття ігрового рахунку має тільки фізична особа, яка може бути гравцем Лотереї відповідно до цих Умов. Винятки допускаються за рішенням і на умовах адміністрації Оператора, суто індивідуально для кожного Гравця.

4. Оператор має право проводити перевірку даних гравців та осіб, які бажають відкрити новий ігровий рахунок. Якщо, відповідно до чинного законодавства, цих Умов, або з інших причин, Оператор вимушений відмовити гравцеві у відкритті рахунку, або закрити створений рахунок через допущені порушення законодавства або Умов, то усі попередні ставки на такому рахунку можуть бути анульовані за рішенням Оператора, а гравець втрачає право на будь-які призи, які нараховані йому і/або які він отримав. 

5. Гравець несе відповідальність за достовірність та коректність своїх персональних та інших даних, наданих ним під час реєстрації ігрового рахунку. Оператор має право вимагати документальне підтвердження особи та повноліття у будь-якого заявника або гравця у будь-який час. За запитом Оператора гравець зобов’язаний надати відповідне посвідчення особи, зокрема паспорт, водійські права тощо, який дозволяє повністю ідентифікувати особу та вік гравця.

6. Оператор залишає за собою право обмежувати доступ до ігрового рахунку гравцям, що вказали неправдиві дані. Оператор залишає за собою право без пояснення причин і попереднього письмового повідомлення ввести обмеження або відмовити в продажі ігрового білету та прийомі ставок будь-якій особі.

7. З метою дотримання чинного законодавства та безпеки, особисті дані гравців не передаються і не продаються третім особам, проте Оператор не несе відповідальності за збереження паролів від ігрового рахунку, електронної пошти та інших даних гравця у випадках передачі самим гравцем цих даних.

8. У разі помилкового зарахування коштів на рахунок гравця, останній зобов’язаний негайно повідомити Оператора про помилки, що виникли. У такому разі буде проведено корекцію ігрового рахунку, про яку буде повідомлено гравця. Якщо, внаслідок помилки, у гравця утворився негативний баланс, Оператор має право анулювати невиплачені ігрові білети, які були придбані після того, як сталася помилка. 

9. Якщо у гравця виникають підозри, що будь-які з його реєстраційних даних, а саме, логін та пароль, стали відомі сторонній третій особі, він має право у будь-який час направити Операторові запит на тимчасове обмеження рахунку до з’ясування усіх обставин.

10. Оператор не несе відповідальності за зарахування коштів на рахунок гравця, або за затримку в зарахуванні, пов’язану зі зміною внутрішніх процедур фінансових структур, що здійснюють транзакцію, або через обставини непереборної сили (збої в каналах передачі даних, центри авторизації тощо).

11. Кошти можуть бути отримані з рахунку гравця при дотриманні наступних умов:

- будь-які попередні платежі на рахунку гравця підтверджено Оператором та пройшли банківський кліринг;

- особа має право бути гравцем в Лотерею та не підозрюється в шахрайських діях з грошовими коштами;

- рахунок повністю відповідає правилам реєстрації.

12. Усі фінансові операції Оператора здійснюються тільки при підтвердженні того, що власник рахунку в системі Оператора є власником рахунків у відповідних платіжних системах. Грошові транзакції, зарахування та отримання грошових коштів від одного гравця іншому забороняються. Оператор залишає за собою право вимагати у будь-якого гравця документи, що підтверджують приналежність певних рахунків цьому гравцеві. При недотриманні цих вимог, до рахунків гравця може бути обмежено доступ, а у виплаті - відмовлено.

13. Перед проведенням першої виплати гравцеві за допомогою електронних методів платежів (кредитна або дебетова картки, платіжні системи, що діють відповідно до чинного законодавства) гравець зобов’язаний надати в службу підтримку гравців за вказаними на сайті контактами, відскановану електронну копію паспорта, що засвідчує його особу. Оператор нагадує, що підробка документів карається законом, та, у разі підозри на розміщення фальшивої або відредагованої електронними методами копії документів, Оператор залишає за собою право повідомляти такі факти відповідним правоохоронним органам. Перед проведенням виплати, співробітники Оператора перевірять відповідність персональних та інших даних гравця. У разі виявлення відмінностей між фактичними даними і даними, представленими гравцем, Оператор залишає за собою право обмежити доступ до рахунку гравця та відмовити у виплаті коштів до тих пір, поки останній не доведе ідентичність і правильність наданої інформації. 

14. Якщо з технічних причин, зарахування депозиту на рахунок Гравця відбувається пізніше, ніж закриття рахунку Оператором за ініціативою гравця або Оператора, гравець отримає повідомлення із запитом про надання деталей рахунку для негайного повернення платежу.

15. Якщо у гравця утворюється негативний баланс внаслідок перерахунку призів через неправильно введений результат, доступ до його рахунку обмежується до внесення ним на рахунок суми не меншої за розмір негативного балансу. В іншому випадку Оператор залишає за собою право припинити прийом ставок у цього гравця. Ставки, зроблені до перерахунку, залишаються в силі.

            16. Гравець несе повну відповідальність за надання достовірної інформації при оформленні заявки на зняття грошей.

            17. Операції поповнення рахунку і зняття грошей повинні проводитися в одній валюті і в одній платіжній системі.

18. Для зняття коштів зі свого ігрового рахунку Гравець повинен використовувати (поставити з метою участі в грі) не менше 70 (сімдесяти) відсотків коштів від суми депозиту, зробленого Гравцем на момент відправки заявки на зняття коштів з ігрового рахунку .

            19. Оператор залишає за собою право визнати недійсною здійснену гравцем ставку (в тому числі до або після початку події), відмовитися від виконання зобов'язань за такою угодою (в тому числі відмовити у виплаті будь-якого призу) або від повернення будь-якої здійсненої ставки, якщо у Оператора є докази, що мали місце маніпуляції з коефіцієнтами або оборотом. 

Свідоцтва вищевикладеного можуть грунтуватися на розмірах, обсягах та структурах ставок. Рішення, винесене Оператором за допомогою одного з перерахованих питань (якщо такі є), є остаточним. У разі якщо у Гравця за будь-якої причини утворився негативний баланс, Оператор залишає за собою право прийняти це до уваги перед тим, як здійснювати будь-які виплати даному Гравцю.

 1. Оператор має право визнати недійсною здійснену Гравцем ставку (в тому числі здійснену до або після початку події), відмовитися від виконання зобов'язань за такою ставкою (в тому числі відмовити у виплаті будь-якого призу) або від повернення будь-якої здійсненої ставки, якщо Оператору стало відомо, що здійснена ставка, придбаний лотерейний білет або приз стосуються результату події:  

а) в якому бере участь Гравець як спортсмен, або

б) в якому бере участь спортивний клуб, власником, тренером, функціонером або гравцем якого є Гравець, або

в) щодо якого ставка була здійснена Гравцем за дорученням будь-якої особи, зазначеної в підпункті а або б цього пункту.

 1. Зазначене правило застосовується незалежно від того, коли Оператору стало відомо, що Гравець є однією з позначених осіб.
 2. При наявності у Оператора обгрунтованої підозри в присутності нечесного спортивного змагання в ході події або впливу нечесного спортивного змагання на результат події, щодо якої Гравець придбав ігровий білет в лотерею та здійснив ставку, Оператор залишає за собою право визнати ігровий білет та/або ставку (в цілому або в будь-якій частині) щодо результату такої події сумнівною, що тягне припинення розрахунку призу і виплати призу Гравцю щодо такої ставки до завершення всіх розслідувань, ініційованих Оператором або іншими особами у зв'язку з підозрами в нечесному спортивному змаганню. 

Оператор сповіщає Гравця про визнання ігрового білету/ставки сумнівною.
Якщо вказане розслідування встановить факт нечесного спортивного змагання в ході події або факт впливу нечесного спортивного змагання на результат події, то Оператор має право відмовити в поверненні ставки і виплати призу Гравцю щодо такої події, а також має право звернутися до правоохоронних органів з метою розслідування причетності Гравця до нечесної спортивного змагання і залучення його до відповідальності, встановленої законодавством.
 Якщо протягом 1095 днів після визнання Оператором ставки або її частини сумнівною зазначені розслідування не будуть завершені, то Оператор за письмовим запитом Гравця оголошує сумнівну ставку недійсною (незначною) і здійснює повернення Гравцю грошових коштів, що сплачені за участь в лотерею.

 1. Для цілей пункту 19.2. цих Правил:  

а) нечесне спортивне змагання включає ситуації (але не обмежується ними), коли результат події був повністю або частково заздалегідь визначений внаслідок змови його учасників між собою і / або з третьою стороною, або коли мав місце договірний матч, як він визначений в правилах проведення відповідних спортивних змагань, або коли можна говорити про надання протизаконного впливу на результат офіційного спортивного змагання або іншої події;

б) підозра Оператора в наявності нечесного спортивного змагання є обґрунтованою, зокрема в ситуації, коли така підозра оголошена національною, міжнародною або іноземнною організацією, що спеціалізується на виявленні, попередженні або протидії договірних матчів або інших спортивних змагань із заздалегідь визначеним результатом (наприклад, Tennis Integrity Unit (TIU), Early Warning System GmbH (EWS), FederBet AISBL).

 1. Виведення коштів з ігрового рахунку Гравця з ініціативи Гравця можливе не раніше ніж після закінчення 24 годин з моменту першого зарахування коштів на ігровий рахунок Гравця.
 2. Оператор залишає за собою право здійснити повернення (виведення) коштів з ігрового рахунку Гравця будь-яким способом на свій розсуд, у тому числі визначення комісії, лімітів на кількість і суму транзакцій.
 3. Оператор залишає за собою право провести процедуру верифікації власника ігрового рахунку, а також призупинити операції і / або виплату коштів на ігровому рахунку на час проведення процедури верифікації. 
 4. Первинна верифікація проводиться з метою підтвердження того, що ігровий рахунок Гравця був зареєстрований на реальні дані і що він досяг 18-річного віку. Для цього Гравець має можливість завантажити в налаштуваннях ігрового рахунку цивільний паспорт країни проживання або національне посвідчення особи.  

На документі повинні бути чітко видні ім'я, прізвище, фотографія, дата народження, номер документа. Прийняті можуть бути тільки кольорові фотографії документів (чорно-білі скани і ксерокопії документів не допускаються). Сторінки документа повинні бути видно повністю. Допустимі мови документів - російська, англійська, українська. Допустимі формати файлів: jpg, jpeg, gif, розміром не більше 400 Кб.

 1. При необхідності Оператор може вимагати додатковий документ, що засвідчує особу в будь-який час, незалежно від того, чи проходив Гравець первинну верифікацію рахунку. Перелік додаткових документів включає (але не вичерпується): цифрове фото, на якому гравець зображений з паспортом, водійські права, свідоцтво про народження, закордонний паспорт, рахунки за комунальні послуги, банківська виписка по рахунку / картці тощо. Гравець може надати ці документи, відправивши в листі по електронній пошті [email protected] 

Верифікація ігрового рахунку проводиться протягом 24-х годин з моменту надання документів, що підтверджують особу Гравця.

 1. У разі підозри в шахрайстві (мультіаккаунтінг, використання будь-якого ПО для автоматизації ставок, гра на арбітражних ситуаціях, якщо ігровий рахунок не використовується для здійснення ставок і інших продуктів, що пропонуються Оператором, зловживання програмами лояльності тощо) Оператор має право призупинити операції і / або виплату коштів на ігровому рахунку на час проведення перевірки ігрової діяльності аж до її закінчення. Процес перевірки гри може займати до 14 днів.
 2. При відмові (ухиленні) Гравця від проходження процедури верифікації та / або підтвердження фактів шахрайства Оператор має право прийняти рішення про анулювання всіх придбаних гравцем ігрових білетів та здійсненхи ставок, зроблених Гравцем, і повернення Гравцю всіх коштів, перерахованих ним на ігровий рахунок для сплати за участь в лотерею.

Генеральний директор                                                                        А.С.Бочковський